Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Вибори ректора Львівської політехніки

Оголошено конкурс на заміщення посади ректора Національного університету «Львівська політехніка»

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Копії документів, які подаються претендентом/кою можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135.

Телефон для довідок: 481-32-35

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
 • засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.
Приєднані файлиРозмір
Наказ Міністерства освіти і науки України № 110-к від 14.03.2019 р.49.55 KB
Наказ про організацію виборів ректора № 124-1-10 від 19.03.2019 р.574.36 KB
Протокол засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора №1 від 20 березня 2019р.352.18 KB
Протокол виборчої комісії з проведення виборів ректора №1 від 20 березня 2019р.1002.26 KB
Протокол засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора №2 від 22 березня 2019р.363.5 KB
Протокол виборчої комісії з проведення виборів ректора №2 від 27 березня 2019р.948.16 KB
Протокол засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора №3 від 29 березня 2019р.249.54 KB
Протокол засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора №4 від 05 квітня 2019р.390.54 KB
Протокол засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора №5 від 19 квітня 2019р.532.48 KB
Наказ про затвердження положень з організації виборів ректора університету № 150-1-10 від 28.03.2019р.257.36 KB
Положення про організацію виборів та порядок обрання ректора університету290.71 KB
Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора248.56 KB
Положення про виборчі комісії з проведення виборів ректора університету6.32 MB
План роботи організаційного комітету з проведення виборів ректора429.83 KB
Положення про порядок акредитації громадських спостерігачів та представників ЗМІ під час проведення виборів ректора575.86 KB
Положення про порядок роботи спостерігачів під час проведення виборів ректора336.95 KB
Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників університету для участі у виборах ректора628 KB
Протокол засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора № 6 від 25 квітня 2019 р.7.49 MB

Новини

На офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України опубліковано наказ № 110-к...