Окремі дисципліни за вибором студента

На сторінці подано списки студентів по групах що вивчатимуть вибіркові дисципліни. Списки подано відповідно дисципліни, кафедри та навчально-наукового інституту (.pdf файл).

 

Інститут Архітектури

 • кафедра архітектури та реставрації;

«Латинська мова», «Методи реставрації фасадів пам’яток архітектури»

 • кафедра архітектурного проектування та інженерії;

«Інтелектуальна власність», «Інновації в архітектурі», «Персональний менеджмент архітектора», «Теорія і практика проектування інтер’єрів», «Теорія та практика архітектурної візуалізації»

 • кафедра архітектурного проектування;

«Просторовий підхід до обґрунтування архітектурних рішень», «Професійно скероване проектування однородинного житла», «Творчість в архітектурній професії»

 • кафедра дизайну архітектурного середовища;

«Культорологічні засади дизайну архітектурного середовища на прикладі Львова»

 • кафедра дизайну та основ архітектури

«Екологічний дизайн», «Арт-веб дизайн», «Технології і матеріали в дизайні сучасного інтер'єру»

 • кафедра містобудування

«Соціологія міста», «Використання програмного забезпечення для містобудівних та архітектурних об’єктів», «Концептуальне проектування», «Сучасні концепції в ландшафтній архітектурі»

 

Списки студентів другого курсу напряму «Дизайн» та «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» зарахованих на вивчення вибіркових дисциплін​

 

Інститут Будівництва та інженерії довкілля

 • кафедра будівельних конструкцій і мостів

«Технічна експертиза та паспортизація будівель і споруд» БДм-11 (ПЦБ), БДм-12 (ПЦБ), БДм-11з (ПЦБ)

 • кафедра гідравліки і сантехніки

«Експлуатація водогосподарських та природоохоронних об’єктів» БДм-13 (ВПБ), (БДм-19 (ВВД)), БДм-15з (ВВД), БДм-14 (МБГ), БДм-15 (ТБК), БДм-12з (МБГ)

 • кафедра автомобільні дороги та мости

«Експлуатація автомобільних доріг, аеродромів і штучних споруд на автомобільних дорогах» БДм-13з (АДА), БДм-17 (МТТ), БДм-16 (АДА)

 • кафедра теоретичної та практичної психології

«Психололія професійного і життєвого вигорання»  БДм-17 (МТТ)

 • кафедра  педагогіки та соціального управління

«Педагогічна майстерність»  БДм-17 (МТТ)

 • кафедра теплогазопостачання і вентиляції 

«Наукові дослідження у будівництві (спецкурс)» БДм-18 (ТГВ), БДм-14з (ТГВ)

 • кафедра будівельних конструкцій і мостів 

«Проектування залізобетонних конструкцій будівель та споруд з врахуванням впливу високих температур» ПБм-11 (ПБА), ПБм-11з (ПБА)
 

Інститут Геодезії

Інститут Гуманітарних та соціальних наук

 • Кафедра Соціальних комунікації та інформаційної діяльності

«Електронні послуги» ДКМ-11, ДКМ-11з;

«Технології дистанційних освітніх послуг» САМ-11.

 • Кафедра соціальної роботи

«Культуровідповідність соціальних послуг» група СРм-11;

«Організація соціологічної служби» група СОм-11.

 • Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини

«Історико-культурна спадщина Львова», ІКС-ІМКС- 3, ІКС-ІМКС- 2, ІКС-ІМКС- 1

 • кафедра філософії

«Роль релігії у сучасному суспільстві»

Інститут Екології, природоохоронної діяльністі та туризму

 • Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

«Державна експертиза та дозвільна діяльність», ЕКМ-13;

«Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів», УАМ-13.

«Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів», УАмі-14, УАмі-14з;

 • Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

«Моделювання очищення промислових відходів», ТЗМ-11

Інститут Економіки і менеджменту

Інститут Енергетики та систем керування

 • Кафедра електричних машин і апаратів:

«Електромеханічні та оптикомеханічні вузли і сенсори мехатроніки»;

 • Кафедра електричних систем та мереж:

«Оперативно-диспетчерське керування електроенергетичними системами» група ЕСМ-ОДК;

«Управління виробництвом і розподілом електроенергії» група ЕСМ-УВР;

Інститут Інженерної механіки та транспорту

Інститут Комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Інститут Комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

Інститут Освіти, культури та зв’язків з діаспорою

Інститут Права та психології

Інститут Прикладної математики та фундаментальних наук

Інститут Підприємництва та перспективних технологій

Інститут Адміністрування та післядипломної освіти

 • Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту

«Технологія розробки стартапів» ТРС-АФМ-1ТРС-АФМ-2ТРС-АФМ-3ТРС-АФМ-4ТРС-АФМ-5ТРС-АФМ-6ТРС-АФМ-7ТРС-АФМ-8ТРС-АФМ-9ТРС-АФМ-10ТРС-АФМ-11ТРС-АФМ-12ТРС-АФМ-13ТРС-АФМ-14ТРС-АФМ-15

 • Кафедра технологій управління

«Бізнес планування», групи БПУ-ТУ-1, БПУ-ТУ-2, БПУ-ТУ-3, БПУ-ТУ-4, БПУ-ТУ-5

Інститут Телекомунікаціїй радіоелектроніки та електронної техніки:

 • Кафедра фотоніки:

                ​«Фотовольтаїка»;

 • Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій:

                «Супутникові інфокомунікаційні технології» ТРм -15 ТРм -13з;

                «Глобальні системи інфокомунікацій» група ТРм -16;

 • Кафедра електронні прилади:

               «Схемотехніка та застосування великих інтегральних схем» група ЕЛм-11;

 • Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем:

              «Цифрове телебачення та телевізійні центри» група ТРм-13;

              «Телевізійні системи та пристрої відображення інформації» група ТРм-14, ТРм-12з;

 • Кафедра напівпровідникової електроніки:

             «Фізичні основи магнітоелектроніки» група МНм-12;

             «Матеріали та елемента лазерних медичних систем і дитекторів радіації» група МНм-13.

 • Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювання

           Системотехнічие проектування ТК систем та мереж, ТРм - 17.

Інститут Хімії та хімічних технологій

Оновлено 5 міс 3 тижн тому