Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Окремі дисципліни за вибором студента

На сторінці подано списки студентів по групах що вивчатимуть вибіркові дисципліни. Списки подано відповідно дисципліни, кафедри та навчально-наукового інституту (.pdf файл).

 

Інститут Архітектури

Інститут Будівництва та інженерії довкілля

 • кафедра будівельних конструкцій і мостів

«Технічна експертиза та паспортизація будівель і споруд» БДм-11 (ПЦБ), БДм-12 (ПЦБ), БДм-11з (ПЦБ)

 • кафедра гідравліки і сантехніки

«Експлуатація водогосподарських та природоохоронних об’єктів» БДм-13 (ВПБ), (БДм-19 (ВВД)), БДм-15з (ВВД), БДм-14 (МБГ), БДм-15 (ТБК), БДм-12з (МБГ)

 • кафедра автомобільні дороги та мости

«Експлуатація автомобільних доріг, аеродромів і штучних споруд на автомобільних дорогах» БДм-13з (АДА), БДм-17 (МТТ), БДм-16 (АДА)

 • кафедра теоретичної та практичної психології

«Психололія професійного і життєвого вигорання»  БДм-17 (МТТ)

 • кафедра  педагогіки та соціального управління

«Педагогічна майстерність»  БДм-17 (МТТ)

 • кафедра теплогазопостачання і вентиляції 

«Наукові дослідження у будівництві (спецкурс)» БДм-18 (ТГВ), БДм-14з (ТГВ)

 • кафедра будівельних конструкцій і мостів 

«Проектування залізобетонних конструкцій будівель та споруд з врахуванням впливу високих температур» ПБм-11 (ПБА), ПБм-11з (ПБА)
 

Інститут Геодезії

Інститут Гуманітарних та соціальних наук

 • Кафедра Соціальних комунікації та інформаційної діяльності

          «Електронні послуги» ДКМ-11, ДКМ-11з;

         «Технології дистанційних освітніх послуг» САМ-11.

 • Кафедра соціальної роботи

        «Культуровідповідність соціальних послуг» група СРм-11;

        «Організація соціологічної служби» група СОм-11.

Інститут Екології, природоохоронної діяльністі та туризму

 • Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

        «Державна експертиза та дозвільна діяльність», ЕКМ-13;

       «Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів», УАМ-13.

       «Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів», УАмі-14, УАмі-14з;

 • Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

«Моделювання очищення промислових відходів», ТЗМ-11

Інститут Економіки і менеджменту

Інститут Енергетики та систем керування

 • Кафедра електричних машин і апаратів:

         «Електромеханічні та оптикомеханічні вузли і сенсори мехатроніки»;

 • Кафедра електричних систем та мереж:

         «Оперативно-диспетчерське керування електроенергетичними системами» група ЕСМ-ОДК;

         «Управління виробництвом і розподілом електроенергії» група ЕСМ-УВР;

Інститут Інженерної механіки та транспорту

Інститут Комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Інститут Комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

Інститут Освіти, культури та зв’язків з діаспорою

Інститут Права та психології

Інститут Прикладної математики та фундаментальних наук

Інститут Підприємництва та перспективних технологій

Інститут Адміністрування та післядипломної освіти

Інститут Телекомунікаціїй радіоелектроніки та електронної техніки:

 • Кафедра фотоніки:

                ​«Фотовольтаїка»;

 • Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій:

                «Супутникові інфокомунікаційні технології» ТРм -15 ТРм -13з;

                «Глобальні системи інфокомунікацій» група ТРм -16;

 • Кафедра електронні прилади:

               «Схемотехніка та застосування великих інтегральних схем» група ЕЛм-11;

 • Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем:

              «Цифрове телебачення та телевізійні центри» група ТРм-13;

              «Телевізійні системи та пристрої відображення інформації» група ТРм-14, ТРм-12з;

 • Кафедра напівпровідникової електроніки:

             «Фізичні основи магнітоелектроніки» група МНм-12;

             «Матеріали та елемента лазерних медичних систем і дитекторів радіації» група МНм-13.

 • Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювання

           Системотехнічие проектування ТК систем та мереж, ТРм - 17.

Інститут Хімії та хімічних технологій

Оновлено 5 міс 1 день тому