Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Співпраця кафедри

Важливою особливістю роботи кафедри СР, передбаченою концепцією підготовки фахівців соціальної роботи та соціології, є її тісна співпраця  із спеціалізованими державними та громадськими закладами, які працюють, зокрема, у сфері надання  соціальних послуг. Зокрема, основними напрямами такої співпраці є використання досвіду діяльності, кадрового потенціалу, інформаційного та матеріального забезпечення цих інституцій з метою практичної підготовки  студентів під час проходження ними різних видів практики. З іншого боку,  кафедра  надає цим закладам-базам практики  науково-методичну допомогу  шляхом підвищення кваліфікації їхніх працівників на постійно діючих модульних курсах професійного навчання. Крім цього, з січня 2004 року працює постійно діючий міжнародний семінар з питань професійного розвитку фахівців соціальної сфери.

У контексті входження України у світовий освітній простір кафедра шукає нових можливостей зростання свого науково-педагогічного та науково-практичного потенціалу. З цією метою кафедра розвиває: а) багаторічну партнерську співпрацю з Манітобським університетом (м. Вінніпег, Канада), Університетом прикладних наук (м. Ерфурт, Німеччина) та Технічно-гуманістичною Академією м. Бєльска-Бяла (Польща); б) нові партнерські зв’язки, зокрема з такими зарубіжними університетами, як: Університет Кертін (м. Перт, Австралія), Варшавський університет Кардинала Стефана Вишенського (Польща), а також з Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова та Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля. Значну увагу кафедра приділяє розбудові (на громадських засадах) Міжнародного науково-практичного центру «Інтеграція», у контексті діяльності якого упродовж 2010-2015 років виконано таке: 

  • Викладачі кафедри взяли участь у розробленні та викладанні річної сертифікованої освітньої програми «Медико-психологічний та соціальний супровід людей з особливими потребами»  для  представників сфери соціальних послуг у складі міжнародної групи з числа представників Львівської політехніки, Українського католицького університету (м. Львів) та  Міжнародної федерації “L’ARCHE” / «Ковчег»;
  • Викладачі кафедри взяли участь у науковому дослідженні, проведеному п. Морін Флагерті, представником Манітобського університету,  з питань участі жінок у розбудові громадянського суспільства в Україні, а також у процедурі захисту п. Флагерті докторської дисертації, що відбулася у Skype-форматі; 
  • Аспірантка кафедри здобула грант Фонду ім. Фулбрайта та пройшла річне наукове стажування в Університеті штату Вашингтон, США; в рамках  Фонду ім. Фулбрайта  американська дослідниця виконала на базі кафедри річний дослідницький проект.
  • Студенти кафедри беруть активну участь у розробленні та виконанні дослідницьких соціальних проектів базованих на громаді за фінансової підтримки благодійної організації «Львівська освітня фундація» (LEF).    

  Важливим результатом міжнародної співпраці кафедри є наукові публікації у

фахових виданнях Канади, Німеччини та Польщі, а також організація і проведення міжнародних науково-практичних конференцій.

Оновлено 2 years 2 тижн тому