Вступ 2019: рейтингові списки
 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Формування асинхронних дискретних систем бізнес-процесів підприємств
Базилевич П.Р.
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
кандидата економічних наук
29.03.2018
Д 35.052.03
Наукові основи одержання композиційних металонаповнених кополімерів полівінілпіролідону та їх гідрогелів
Гриценко О.М.
д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович
доктора технічних наук
23.03.2018
Д 35.052.07
Структурно-допентна модифікація аргіродиту Ag8SnSe6 для елементів резистивної пам’яті
Семків І.В.
д.ф.-м.н., проф. Ільчук Г.А.
кандидата технічних наук
22.03.2018
Д 35.052.13
Математичне та програмне забезпечення інформаційно- технологічного супроводу процесів у галузі туризму
Савчук В.В.
д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович
кандидата технічних наук
16.03.2018
Д 35.052.05
Математичні моделі процесів емісії та стоку вуглекислого газу в лісовому господарстві та при змінах землекористування
Густі М.І.
д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
доктора технічних наук
16.03.2018
Д 35.052.05
Математичне моделювання дифузійних процесів в рамках статистики Рені
Візнович О.В.
д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович
кандидата технічних наук
15.03.2018
Д 35.052.05
Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктурованих текстових даних на основі документо-орієнтованого графа
Швороб І.Б.
д.т.н., проф. Шаховська Наталія Богданівна
кандидата технічних наук
15.03.2018
Д 35.052.05
Ексергетичне обґрунтування та підвищення енергое- фективності роботи систем кондиціювання повітря для чистих приміщень
Гарасим Д.І.
д.т.н., проф. Лабай Володимир Йосифович
кандидата технічних наук
06.03.2018
Д 35.052.04
Підвищення ефективності роботи систем пилоприготування котлів енергоблоків ТЕС при спалюванні непроектних видів палива
Мисак С.Й.
д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
кандидата технічних наук
06.03.2018
Д 35.052.04
Правова природа інвестиційних відносин: фінансово-правове регулювання
Бліхар М.М.
д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович
доктора юридичних наук
06.03.2018
Д 35.052.19
Метаантропологія менталітету: правовий вимір
Коваль І. М.
д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович
кандидата юридичних наук
06.03.2018
Д 35.052.19
Методика розслідування злочинів, пов'язаних із умисним випуском на ринок України небезпечної продукції
Літвінчук І.С.
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
кандидата юридичних наук
02.03.2018
К 35.052.23
Структурний та функціональний синтез радіоелектронних засобів імпульсної спектроскопії матеріалів з квадрупольними ядрами атомів
Саміла А.П.
д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович
доктора технічних наук
02.03.2018
Д 35.052.10
Синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі багатовимірних нелінійних динамічних систем
Круліковський О.В.
д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович
кандидата технічних наук
02.03.2018
Д 35.052.10
Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх
Стаднік В.В.
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
кандидата юридичних наук
01.03.2018
К 35.052.23
Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів
Грень Р.Р.
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
кандидата юридичних наук
01.03.2018
К 35.052.23
Підвищення ефективності комбінованої системи теплопостачання з геліопокрівлею
Пона О.М.
д.т.н., проф. Мисак Йосиф Степанович
кандидата технічних наук
15.02.2018
Д 35.052.04
Дизайн експозицій фрагментів архітектурних пам'яток
Сафонова Т.Р.
д. арх., проф. Черкес Богдан Степанович
кандидата мистецтвознавства
08.02.2018
К 35.052.25
Методи активізації творчості дизайнера засобами комп'ютерних технологій
Габрель Т.М.
д.мист., проф. Боднар Олег Ярославович
кандидата мистецтвознавства
08.02.2018
К 35.052.25
Судове рішення в адміністративному процесі
Труш М.І.
к.ю.н., доц. Школик Андрій Михайлович
кандидата юридичних наук
27.12.2017
Д 35.052.19
Участь громадськості у здійсненні публічної влади: теоретико-правове дослідження
Зарічний О.А.
д.ю.н., доц. Жаровська Ірина Мирославівна
кандидата юридичних наук
26.12.2017
Д 35.052.19
Закон у структурі правової реальності: філософсько-правовий аналіз
Савенко В.В.
д.ю.н., проф. Цимбалюк Михайло Михайлович
доктора юридичних наук
26.12.2017
Д 35.052.19
Формування системи виявлення та уникнення втрат операційної діяльності енергопостачальних підприємств
Бохонко І.В.
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівана
кандидата економічних наук
06.12.2017
Д 35.052.03
Розвиток партнерських відносин підприємств з вищими навчальними закладами
Щербата Т.С.
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
кандидата економічних наук
06.12.2017
Д 35.052.03
Диверсифікація товаропотоків підприємств в зовнішньоекономічній діяльності
Коваленко К.С.
д.е.н., проф. Шкварчук Людмила Олександрівна
кандидата економічних наук
04.12.2017
Д 35.052.03
Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу
Демидов І.В.
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
доктора технічних наук
01.12.2017
Д 35.052.10
Засоби багатоваріантного аналізу ефективності алгоритмів поведінки бортової радіотелеметричної системи короткотривалого використання
Шкілюк О.П.
к.т.н., доц. Озірковський Леонід Деонісійович
кандидата технічних наук
01.12.2017
Д 35.052.10
Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством
Масюк В.М.
к.е.н., проф. Козик Василь Васильович
кандидата економічних наук
01.12.2017
Д 35.052.03
Основи технології алкоголізу тригліцеридів у присутності іонів двовалентних металів
Палюх З.Ю.
д.т.н., доц. Мельник Степан Романович
кандидата технічних наук
01.12.2017
Д 35.052.07
Гетерогенно-каталітичне одержання акрилатних мономерів за суміщеними реакціями конденсації та естерифікації
Лапичак Н.І.
к.т.н., с.н.с. Івасів Володимир Васильович
кандидата технічних наук
01.12.2017
Д 35.052.07