Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Двостадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах
Середа А.С.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
25.10.2018
К 35.052.22
Методи і засоби опрацювання біомедичних зображень в системах автоматизованої мікроскопії
Піцун О.Й.
д.т.н., проф. Березький О.М.
кандидата технічних наук
25.10.2018
Д 35.052.14
Інформаційна технологія опрацювання параметрів пасажиропотоків громадського транспорту
Борейко О.Ю.
д.т.н., проф. Теслюк В.М.
кандидата технічних наук
25.10.2018
Д 35.052.14
Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій
Піткович Х.Є.
д.х.н., проф. Обушак М. Д.
кандидата хімічних наук
22.10.2018
Д 35.052.01
Багатопараметричний синтез конструктивних елементів циліндричних редукторів з урахуванням особливостей їх виготовлення та надійності
Васильєва О. Е.
д.т.н., проф. Кузьо І.В.
доктора технічних наук
17.10.2018
Д 35.052.06
Виявлення сигналів дефектів при магнітодинамічній діагностиці залізничних рейок шляхом використання вейвлет-перетворень та нейронних мереж
Ващишин Л. В.
д.т.н., проф. Нічога В.О.
кандидата технічних наук
12.10.2018
Д 35.052.10
Моделі та алгоритми спільного управління ресурсами в безпровідних гетерогенних мережах
Масюк А. Р.
д.т.н., проф. Климаш М. М.
кандидата технічних наук
12.10.2018
Д 35.052.10
Характеристики складності sh-моделей спеціальних функцій і їх застосування для оптимізації спецпроцесорів
Ткачук Т.І.
д.т.н., проф. Дунець Р. Б.
кандидата технічних наук
28.09.2018
Д 35.052.08
Динамічна компенсація реактивної потужності в суднових автономних електроенергетичних системах
Муха М.Й.
д.т.н., проф. Вишневський Л.В.
доктора технічних наук
28.09.2018
Д 35.052.02
Концепція правової держави Б. Кістяківського: філософсько-правові виміри
Гоменюк З.П.
д.ю.н., проф. Сливка С.С.
кандидата юридичних наук
19.09.2018
Д 35.052.19
Присяга працівника ОВС України: історико-правовий вимір
Маськовіта М.М.
к.ю.н., доц. Гарасимів О.І.
кандидата юридичних наук
19.09.2018
Д 35.052.19
Розвиток контролінгової діяльності машинобудівних підприємств
Лемішовський В.І.
к.е.н., доц. Босак А.О.
кандидата економічних наук
13.09.2018
Д 35.052.03
Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку університетів
Мрихіна О.Б.
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
доктора економічних наук
13.09.2018
Д 35.052.03
Методи та моделі надання послуг в гетерогенних розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах
Лаврів О.А.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
07.09.2018
Д 35.052.10
Підвищення ефективності випромінюючих компонентів інфокомунікаційних систем на основі щілинних ліній передачі
Ліске О.М.
к.ф.-м.н., доц. Гоблик В.В.
кандидата технічних наук
07.09.2018
Д 35.052.10
Відтворення кварталів житлової забудови центральних частин малих історичних міст
Ясінський М.Р.
д.арх., проф. Бевз М.В.
кандидата архітектури
13.07.2018
Д 35.052.11
Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII СТ. – кін. XVIII ст.)
Лукомська З.В.
д.арх., проф. Бевз М.В.
доктора архітектури
13.07.2018
Д 35.052.11
Контролінг інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Панас Я.В.
д.е.н., проф. Петрович Й.М.
кандидата економічних наук
03.07.2018
Д 35.052.03
Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства
Рябкова О.В.
д.е.н., проф. Яремко І.Й.
кандидата економічних наук
03.07.2018
Д 35.052.03
Інформаційні технології моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища великого міста
Назарук М.В.
д.т.н., проф. Пасічник В.В.
кандидата технічних наук
03.07.2018
Д 35.052.14
Інформаційна технологія аналізу та прогнозування трафіку в комп'ютерних мережах
Федевич О.Ю.
к.ф.-м.н., доц. Дронюк І.М.
кандидата технічних наук
03.07.2018
Д 35.052.14
Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами оптимального планування насичених експериментів
Олійник І.С.
д.т.н., проф. Дивак М.П.
кандидата технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.05
Вибір та економічне оцінювання стратегії конкуренції промислових підприємств в умовах іноземного інвестування
Баглай І.Є
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
кандидата економічних наук
02.07.2018
Д 35.052.03
Методи та моделі управління контентом в розподілених інфокомунікаційних системах
Кирик М.І.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.10
Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів
Походило Н.Т.
д.х.н., проф. Обушак М.Д.
доктора хімічних наук
02.07.2018
Д 35.052.01
Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку підприємства
Бойчук А.Б.
к.е.н., проф. Загородній А.Г.
кандидата економічних наук
02.07.2018
Д 35.052.03
Моделі та алгоритми функціонування гетерогенних мереж мобільного зв'язку
Брич М.В.
д.т.н., доц. Стрихалюк Б.М.
кандидата технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.10
Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем
Безсонов Є.М.
к.т.н., доц. Андрєєв В.І.
кандидата технічних наук
27.06.2018
К 35.052.22
Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури
Кошова Б.Р.
д.е.н., проф. Теребух А.А.
кандидата економічних наук
27.06.2018
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та регулювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств
Прокопенко І.В.
к.е.н., доц. Босак А.О.
кандидата економічних наук
27.06.2018
Д 35.052.03