Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Особлива жорстокість, як ознака злочинів, що вчиняються неповнолітніми: детермінанти та попередження
Бундз Р.О.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
кандидата юридичних наук
03.05.2019
К 35.052.23
Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії
Іванчук О.М.
д.т.н., проф. Дорожинський О.Л.
доктора технічних наук
19.04.2019
Д 35.052.12
Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси
Шило Є.О.
д.т.н., проф. Церклевич А.Л.
кандидата технічних наук
19.04.2019
Д 35.052.12
Теорія та практикa аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах
Мичуда Л.З.
д.т.н., проф. Пістун Є.П.
доктора технічних наук
19.04.2019
Д 35.052.08
Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад
Рибчак З.Л.
д.т.н., проф. Литвин В.В.
кандидата технічних наук
05.04.2019
Д 35.052.05
Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація
Кір’янчук В.Ф.
д.х.н., проф. Воронов С.А.
кандидата хімічних наук
05.04.2019
Д 35.052.01
Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив
Корчак Б.О.
д.т.н., проф. Гринишин О.Б.
кандидата технічних наук
05.04.2019
Д 35.052.07
Основи технології виробництва акрилової кислоти за реакціями конденсації
Кубіцька І.І.
к.т.н. Небесний Р.В.
кандидата технічних наук
05.04.2019
Д 35.052.07
Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем
Чопей Р.С.
д.т.н., проф. Федасюк Д.В.
кандидата технічних наук
04.04.2019
Д 35.052.05
Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах
Лазурак З.Д.
д.т.н., проф. Пелещишин А.М.
кандидата технічних наук
04.04.2019
Д 35.052.05
Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних каталізаторах
Рижа І.А.
д.ф.-м.н., проф. Костробій П.П.
кандидата технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.05
Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування
Завущак І.І.
д.т.н., проф. Буров Є.В.
кандидата технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.05
Наномодифіковані надшвидкотверднучі цементуючі системи та високофункціональні бетони на їх основі
Марущак У.Д.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
доктора технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.17
Модифікування керамічної цегли та будівельного розчину зовнішніх стін будівель та споруд для підвищення їх експлуатаційної надійності
Семенів Р.М.
к.т.н., доц. Кропивницька Т.П.
кандидата технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.17
Надійність залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження
Титаренко Р.Ю.
к.т.н., доц. Хміль Р.Є.
кандидата технічних наук
02.04.2019
Д 35.052.17
Міцність, деформативність і тріщиностійкість бетонних балкових конструкцій мостів із базальтопластиковою арматурою
Гримак О.Я.
к.т.н., проф. Коваль П.М.
кандидата технічних наук
02.04.2019
Д 35.052.17
Методи ефективного вибору базових функцій для часо-частотного перетворення сигналів
Лагун І.І.
д.т.н., проф. Наконечний А.Й.
кандидата технічних наук
29.03.2019
Д 35.052.08
Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів
Борецький Т.Р.
д.т.н., проф. Мороз Л.В.
кандидата технічних наук
29.03.2019
Д 35.052.08
Підвищення ефективності вентильованих дисково-колодкових гальм автомобілів з урахуванням енергонавантаженості їхніх дисків
Витвицький В.С.
д.т.н., проф. Вольченко О.І.
кандидата технічних наук
29.03.2019
К 35.052.20
Обґрунтування раціональних режимів світлофорного регулювання з урахуванням характеристик транспортних потоків і поведінки пішоходів
Грицунь О.М.
к.т.н., доц. Ройко Ю.Я.
кандидата технічних наук
29.03.2019
К 35.052.20
Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством
Блинда Ю.О.
д.е.н., проф. Подольчак Н.Ю.
кандидата економічних наук
27.03.2019
Д 35.052.03
Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем
Савченко Ю.Т.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
кандидата економічних наук
27.03.2019
Д 35.052.03
Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів
Бінкевич Т.В.
д.т.н., проф. Журахівський А.В.
кандидата технічних наук
15.03.2019
Д 35.052.02
Екологічні проблеми крафтових пивоварень та способи їх вирішення
Фалик Т.С.
д.т.н., проф. Шевчук Л.І.
кандидата технічних наук
15.03.2019
К 35.052.22
Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку
Корлятович Т.Ю.
д.т.н., проф. Мороз О.І.
кандидата технічних наук
15.03.2019
Д 35.052.12
Моніторинг вертикальних зміщень техногенно- навантажених територій геодезичними методами
Петров С.Л.
д.т.н., проф. Третяк К.Р.
кандидата технічних наук
15.03.2019
Д 35.052.12
Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості
Губар Ю.П.
д.т.н., проф. Перович Л.М.
доктора технічних наук
14.03.2019
Д 35.052.12
Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України
Доскіч С.В.
д.т.н., проф. Савчук С.Г.
кандидата технічних наук
14.03.2019
Д 35.052.12
Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоретичне дослідження)
Ярмол Л.В.
д.ю.н., проф. Сливка С.С.
доктора юридичних наук
05.03.2019
Д 35.052.19
Істина у праві: гносеологічний вимір
Левицька О.В.
д.ю.н., проф. Сливка С.С.
кандидата юридичних наук
05.03.2019
Д 35.052.19