Вступ 2019: рейтингові списки
 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВИХ УТВОРЕНЬ НА ПОСТПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЯХ (на прикладі Львова)
Ганець С.В.
к.арх., проф. Петришин Г.П.
кандидата архітектури
16.01.2019
Д 35.052.11
Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США
Клонцак О.І.
к.пед.н., доц. Равчина Т.В.
кандидата педагогічних наук
19.12.2018
К 35.052.24
Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945–1996 рр.)
Рибак Т.М.
д.філол.н., проф. Мацько В.П.
кандидата педагогічних наук
19.12.2018
К 35.052.24
Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре
Турчин І.М.
к.пед.н., доц. Заячківська Н.М.
кандидата педагогічних наук
18.12.2018
К 35.052.24
Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації іноземних студентів в університетах США.
Смолікевич Н.Р.
д.пед.н., проф. Кошманова Т.С.
кандидата педагогічних наук
18.12.2018
К 35.052.24
Комерціалізація високотехнологічної продукції промислових підприємств
Мирощенко Н.Ю.
к.е.н., проф. Козик В.В.
кандидата економічних наук
10.12.2018
Д 35.052.03
Модернізація основних засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку
Стельмах Х.П.
д.е.н., проф. Пирог О.В.
кандидата економічних наук
10.12.2018
Д 35.052.03
Розвиток юридичної освіти та науки на Буковині (1875–2015 рр.)
Грекул-Ковалик Т.А.
д.ю.н., проф.Никифорак М.В.
кандидата юридичних наук
10.12.2018
Д 35.052.19
Філософсько-правова парадигма соціального контролю як засобу забезпечення правового порядку
Налуцишин В.В.
д.ю.н., проф. Грищук В.К.
доктора юридичних наук
10.12.2018
Д 35.052.19
Особливості виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров’я
Доліновський Ю.С.
д.ю.н., доц. Гула Л.Ф.
кандидата юридичних наук
07.12.2018
К 35.052.23
Автоматизація проектування вбудованих систем засобами віддаленої інженерії
Гладкова О.М.
к.т.н., доц. Пархоменко А.В.
кандидата технічних наук
07.12.2018
Д 35.052.05
Кримінологічне запобігання підрозділами національної поліції України насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються студентами ВНЗ
Сподарик Н.І.
д.ю.н., проф. Гумін О.М.
кандидата юридичних наук
07.12.2018
К 35.052.23
Економічне оцінювання та побудова органів управління персоналом підприємств
Тарнавський М.І.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
07.12.2018
Д 35.052.03
Регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств
Лакіза В.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
07.12.2018
Д 35.052.03
Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності
Гураль І.В.
д.т.н., проф. Дивак М.П.
кандидата технічних наук
07.12.2018
Д 35.052.05
Особливості розслідування серійних вбивств на сексуальному ґрунті
Любчинський О.В.
д.ю.н., проф. Гумін О.М.
кандидата юридичних наук
06.12.2018
К 35.052.23
Запобігання сексуальному насильству щодо дітей в Україні
Романцова С.В.
д.ю.н., проф. Гумін О.М.
кандидата юридичних наук
06.12.2018
К 35.052.23
Статистично-орієнтовані методи допускового проектування радіоелектронних пристроїв
Шило Г.М.
д.т.н., проф. Піза Д.М.
доктора технічних наук
06.12.2018
Д 35.052.05
Формування ідентичності районів масової житлової забудови 1960-80-х рр.
Мисак Н.Р.
д.арх., проф. Черкес Б.С.
кандидата архітектури
01.12.2018
Д 35.052.11
Архітектура військових гарнізонів Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття (формування, спадщина, принципи реабілітації)
Сергіюк І.М.
д.арх., проф. Ричков П.А.
кандидата архітектури
01.12.2018
Д 35.052.11
Економічне оцінювання та обґрунтування інжинірингових проектів машинобудівних підприємств
Кащишин В.М.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
30.11.2018
Д 35.052.03
Моделі та алгоритми маршрутизації інформаційних потоків в самоорганізованих мережах
Пиріг Ю.В.
д.т.н. Стрихалюк Б.М.
кандидата технічних наук
30.11.2018
Д 35.052.10
Підвищення доступності телекомунікаційних послуг в мережах мобільного зв'язку
Бак Р. І.
к.т.н., доц. Чайковський І.Б.
кандидата технічних наук
30.11.2018
Д 35.052.10
Методи та засоби опрацювання сигналів При дослідженні спектрального імпедансу Елементів промислових систем
Стрілецький Ю.Й.
д.т.н., проф. Дунець Р. Б.
доктора технічних наук
30.11.2018
Д 35.052.08
Формування оборонних споруд монастирів Західної України у XVІІ- XVІІІ століттях
Хохонь М.П.
д.арх., Рибчинський О.В.
кандидата архітектури
30.11.2018
Д 35.052.11
Геральдичний декор в архітектурі Львова кінця XVI – початку XXI cт.
Шукатка М.С.
д.арх. Диба Ю.Р.
кандидата архітектури
30.11.2018
Д 35.052.11
Розвиток теорії та методів аналізу динамічних режимів електричних кіл на основі макромоделювання
Гоголюк О.П.
д.т.н., проф. Стахів П.Г.
доктора технічних наук
30.11.2018
Д 35.052.02
Економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу
Станасюк Н.С.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
30.11.2018
Д 35.052.03
Хвилеводний, плазмон-поляритонний і плазмонний резонансні ефекти в мікро- та наноструктурах для сенсорної електроніки
Яремчук І.Я.
д.т.н., проф. Бобицький Я.В.
доктора технічних наук
29.11.2018
Д 35.052.13
Переносні калібратори для оперативного контролювання характеристик засобів вимірювань
Матвіїв Р.О.
д.т.н., проф. Яцук В.О.
кандидата технічних наук
29.11.2018
Д 35.052.21