Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Енергоефективне керування вітроустановками малої потужності для генерування електричної і теплової енергії
Щур В. І.
Лозинський А.О.
кандидата технічних наук
02.06.2017
Д 35.052.02
Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів
Нагорняк М. І.
Самарик В. Я.
кандидата хімічних наук
22.05.2017
Д 35.052.01
Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів
Думанська Ю. А.
Новіков В.П.
кандидата хімічних наук
22.05.2017
Д 35.052.01
Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів від використання палива у промисловості України і Польщі
Галущак М. О.
Бунь Р. А.
кандидата технічних наук
17.05.2017
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення інформаційно - технологічного супроводу інклюзивного навчання
Шестакевич Т. В.
Пасічник В.В.
кандидата технічних наук
17.05.2017
Д 35.052.05
Композиційні основи ландшафтно-просторової організації гірськолижних комплексів (на прикладі Українських Карпат)
Онуфрів Я. О.
Шульга Г.М.
кандидата архітектури
16.05.2017
Д 35.052.11
Архітектурна організація об’єктів сучасної рекреації у Карпатському регіоні України
Смадич І. П.
Юрчишин Г. М.
кандидата архітектури
16.05.2017
Д 35.052.11
Формування і ревіталізація середмість історичних міст України
Рибчинський О.В.
Бевз М.В.
доктора архітектури
15.05.2017
Д 35.052.11
Архітектурно-планувальна організація комунікативного простору у структурі торгово-розважальних центрів
Березко О. В.
Лінда С.М.
кандидата архітектури
15.05.2017
Д 35.052.11
Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів
Маркелов О. Е.
Лобур М. В.
кандидата технічних наук
12.05.2017
Д 35.052.05
Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації
Бернацька Н. Л.
Старчевський В.Л.
кандидата технічних наук
12.05.2017
К 35.052.22
Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування
Русин В. Б.
Кушнір М. Я.
кандидата технічних наук
12.05.2017
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування систем “інтелектуального будинку”
Береговський В. В.
Теслюк В. М.
кандидата технічних наук
11.05.2017
Д 35.052.05
Моделювання та розрахунок оптимальних параметрів роботи підземного сховища газу в системі магістральних трубопроводів
Гладун С. В.
П’янило Я.Д.
кандидата технічних наук
11.05.2017
Д 35.052.05
Гідродинамічний кавітатор для кавітаційно-флотаційного розділення водних гетерогенних середовищ
Сухацький Ю. В.
Знак З. О.
кандидата технічних наук
05.05.2017
Д 35.052.09
Протиправна поведінка людини: філософсько-правовий вимір
Фонарюк О. Ю.
Канцір В. С.
кaндидaтa юридичних нaук
29.04.2017
Д 35.052.19
Ціннісно-смислові константи суддівського пізнання
Гураленко Н. А.
Сливка С. С.
доктора юридичних наук
29.04.2017
Д 35.052.19
Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг
Мазур Т. А.
Сегеда М.С.
кандидата технічних наук
28.04.2017
Д 35.052.02
Нормативно-технiчне забезпечення системи контролю органiчного виробництва
Воробець О. В.
Бубела Т.З.
кандидата технічних наук
28.04.2017
Д 35.052.21
Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об’єктів промисловості та медицини
Дзіковська Ю. М.
Гоц Н.Є.

Пезеріл Томас
кандидата технічних наук
28.04.2017
Д 35.052.21
Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування
Мандюк О. О.
Бортник Н. П.
кaндидaтa юридичних нaук
28.04.2017
Д 35.052.19
Погляди про державу і право Михайла Грушевського
Гойдало І. В.
Поліковський М.Ф.
кaндидaтa юридичних нaук
28.04.2017
Д 35.052.19
Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України)
Сосніна О. В.
Канцір В. С.
кaндидaтa юридичних нaук
25.04.2017
К 35.052.23
Синтез поліпероксидів блочної та розгалуженої будови і супрамолекулярні структури на їх основі
Мітіна Н.Є.
Заіченко О. С.
доктора хімічних наук
21.04.2017
Д 35.052.01
Міцність та деформативність комбінованих сталезалізобетонних попередньо напружених конструкцій
Іваник Ю. І.
Демчина Б. Г.
кандидата технічних наук
19.04.2017
Д 35.052.17
Несуча здатність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами за дії навантаження
Вегера П. І.
Бліхарський З. Я.
кандидата технічних наук
19.04.2017
Д 35.052.17
Методи т а засоби планування дій спеціалізованих інтелектуальних агентів на основі онтологічного підходу
Вовнянка Р. В.
Литвин В. В.
кандидата технічних наук
07.04.2017
Д 35.052.05
Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління
Болюбаш Ю. Я.
Шаховська Н.Б.
кандидата технічних наук
07.04.2017
Д 35.052.05
Лінгвістичне забезпечення формування туристичної докумен-тації на основі відкритих веб-ресурсів
Марків О. О.
Жежнич П. І.
кандидата технічних наук
06.04.2017
Д 35.052.05
Модифікація структури та властивостей функціональних матеріалів на основі кобальтитів RCoO3 (R = Pr -Tb)
Пекінчак О. В.
Василечко Л.О.
кандидата технічних наук
06.04.2017
Д 35.052.13