Вступ 2019: рейтингові списки
 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації
Бернацька Н. Л.
Старчевський В.Л.
кандидата технічних наук
12.05.2017
К 35.052.22
Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування
Русин В. Б.
Кушнір М. Я.
кандидата технічних наук
12.05.2017
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування систем “інтелектуального будинку”
Береговський В. В.
Теслюк В. М.
кандидата технічних наук
11.05.2017
Д 35.052.05
Моделювання та розрахунок оптимальних параметрів роботи підземного сховища газу в системі магістральних трубопроводів
Гладун С. В.
П’янило Я.Д.
кандидата технічних наук
11.05.2017
Д 35.052.05
Гідродинамічний кавітатор для кавітаційно-флотаційного розділення водних гетерогенних середовищ
Сухацький Ю. В.
Знак З. О.
кандидата технічних наук
05.05.2017
Д 35.052.09
Протиправна поведінка людини: філософсько-правовий вимір
Фонарюк О. Ю.
Канцір В. С.
кaндидaтa юридичних нaук
29.04.2017
Д 35.052.19
Ціннісно-смислові константи суддівського пізнання
Гураленко Н. А.
Сливка С. С.
доктора юридичних наук
29.04.2017
Д 35.052.19
Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг
Мазур Т. А.
Сегеда М.С.
кандидата технічних наук
28.04.2017
Д 35.052.02
Нормативно-технiчне забезпечення системи контролю органiчного виробництва
Воробець О. В.
Бубела Т.З.
кандидата технічних наук
28.04.2017
Д 35.052.21
Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об’єктів промисловості та медицини
Дзіковська Ю. М.
Гоц Н.Є.

Пезеріл Томас
кандидата технічних наук
28.04.2017
Д 35.052.21
Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування
Мандюк О. О.
Бортник Н. П.
кaндидaтa юридичних нaук
28.04.2017
Д 35.052.19
Погляди про державу і право Михайла Грушевського
Гойдало І. В.
Поліковський М.Ф.
кaндидaтa юридичних нaук
28.04.2017
Д 35.052.19
Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України)
Сосніна О. В.
Канцір В. С.
кaндидaтa юридичних нaук
25.04.2017
К 35.052.23
Синтез поліпероксидів блочної та розгалуженої будови і супрамолекулярні структури на їх основі
Мітіна Н.Є.
Заіченко О. С.
доктора хімічних наук
21.04.2017
Д 35.052.01
Міцність та деформативність комбінованих сталезалізобетонних попередньо напружених конструкцій
Іваник Ю. І.
Демчина Б. Г.
кандидата технічних наук
19.04.2017
Д 35.052.17
Несуча здатність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами за дії навантаження
Вегера П. І.
Бліхарський З. Я.
кандидата технічних наук
19.04.2017
Д 35.052.17
Методи т а засоби планування дій спеціалізованих інтелектуальних агентів на основі онтологічного підходу
Вовнянка Р. В.
Литвин В. В.
кандидата технічних наук
07.04.2017
Д 35.052.05
Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління
Болюбаш Ю. Я.
Шаховська Н.Б.
кандидата технічних наук
07.04.2017
Д 35.052.05
Моделювання та статистичний аналіз взаємопов’язаних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів
Юзефович Р. М.
Яворський І. М.
доктора технічних наук
06.04.2017
Д 35.052.05
Лінгвістичне забезпечення формування туристичної докумен-тації на основі відкритих веб-ресурсів
Марків О. О.
Жежнич П. І.
кандидата технічних наук
06.04.2017
Д 35.052.05
Модифікація структури та властивостей функціональних матеріалів на основі кобальтитів RCoO3 (R = Pr -Tb)
Пекінчак О. В.
Василечко Л.О.
кандидата технічних наук
06.04.2017
Д 35.052.13
Йодид- і бромід-допантна модифікація нанопористих вуглеців та поліаніліну для псевдоконденсаторів
Дупляк І. Я.
Бахматюк Б. П.
кандидата технічних наук
06.04.2017
Д 35.052.13
Формування і оцінювання системи управління інноваційною діяльністю підприємства
Комарницька Н. М.
Князь С. В.
кандидата економічних наук
05.04.2017
Д 35.052.03
Система управління підприємства в інформаційному суспільстві
Новаківський І.І.
Петрович Й. М.
доктора економічних наук
05.04.2017
Д 35.052.03
Опрацювання результатів вимірювання при відхиленні їх статистичних властивостей від типових
Бубела І. В.
Дорожовець М. М.
кандидата технічних наук
31.03.2017
Д 35.052.21
Методи та моделі управління доступом до фізичного середовища безпровідних комп'ютерних мереж
Панова О. С.
Обельовська К.М.
кандидата технічних наук
31.03.2017
Д 35.052.14
Дослідження і розроблення нанорозмірних структур на поверхневих плазмонах для пристроїв інфокомунікаційних систем
Невінський Д. В.
Павлиш В.А.
кандидата технічних наук
31.03.2017
Д 35.052.10
Методи та алгоритми побудови хмаркових сховищ даних на основі розподілених телекомунікаційних систем
Струбицький Р. П.
Шаховська Н.Б.
кандидата технічних наук
31.03.2017
Д 35.052.10
Вимірювання температури за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла
Кривенчук Ю. П.
Микитин І. П.

Томас Фрьогліх
кандидата технічних наук
31.03.2017
Д 35.052.08
Метрологічна перевірка програмного забезпечення засобів вимірювання
Олеськів О. М.
Микитин І. П.

Томас Фрьогліх
кандидата технічних наук
30.03.2017
Д 35.052.21