Вступ 2019: рейтингові списки
 

Методика розслідування злочинів, пов'язаних із умисним випуском на ринок України небезпечної продукції

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Літвінчук Ірина Сергіївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Спеціальність: 
12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту: 
02.03.2018
Статус: 
захищена