Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Спеціалізована вчена рада К 35.052.20

Термін повноважень ради: 
26.06.2017 р. – 31.12.2019 р.
Спеціальності: 
05.22.01 Транспортні системи
05.22.02 Автомобілі та трактори
Голова ради: 

д.т.н., проф. Гудз Густав Степанович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Форнальчик Євген Юліанович

Вчений секретар: 
к.т.н. Ковалишин Володимир Володимирович