Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об’єктів промисловості та медицини

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Дзіковська Юлія Миколаївна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, доцент Гоц Наталія Євгенівна
доктор філософії, професор Пезеріл Томас
Спеціальність: 
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту: 
28.04.2017
Статус: 
захищена