Опрацювання результатів вимірювання при відхиленні їх статистичних властивостей від типових

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Бубела Іванна Василівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Дорожовець Михайло Миронович
Спеціальність: 
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту: 
31.03.2017
Статус: 
захищена