Адміністративний суд в системі державних органів України

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Пипяк Микола Іванович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор Гумін Олексій Михайлович
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
28.12.2016
Статус: 
подана