Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора юридичних наук
Автор: 
Ортинська Наталія Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Жаровська Ірина Мирославівна
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
27.10.2017
Статус: 
захищена