Протиправна поведінка людини: філософсько-правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Фонарюк Олена Юріївна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор, Канцір Володимир Степанович
Спеціальність: 
12.00.12 – філософія права
Дата захисту: 
29.04.2017
Статус: 
захищена