Вступ 2019: рейтингові списки
 

Правова природа інвестиційних відносин: фінансово-правове регулювання

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора юридичних наук
Автор: 
Бліхар Марія Миронівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
06.03.2018
Статус: 
захищена