Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Наномодифіковані портландцементні композиції та швидкотверднучі бетони на їх основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Мазурак Тарас Андрійвоич
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Саницький М.А.
Спеціальність: 
05.23.05 – будівельні матеріали та вироби
Дата захисту: 
03.10.2017
Статус: 
захищена