Вступ 2019: рейтингові списки
 

Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Гебрин-Байди Лілія Василівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ф-м.н., проф. Железняк Олег Олександрович
Спеціальність: 
05.24.04 - кадастр і моніторинг земель
Дата захисту: 
21.06.2018
Статус: 
захищена