Вступ 2019: рейтингові списки
 

Синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі багатовимірних нелінійних динамічних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Круліковський Олег Валерійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович
Спеціальність: 
05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту: 
02.03.2018
Статус: 
захищена