Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.10

Термін повноважень ради: 
16.05.2016 р. – 16.05.2018 р.
Спеціальності: 
05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі
05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи
Голова ради: 

д.т.н., проф. Бобало Юрій Ярославович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Недоступ Леонід Аврамович,
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович

Вчений секретар: 
к.т.н., доц. Демидов Іван Васильович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі багатовимірних нелінійних динамічних систем Круліковський О.В. 02.03.2018
Структурний та функціональний синтез радіоелектронних засобів імпульсної спектроскопії матеріалів з квадрупольними ядрами атомів Саміла А.П. 02.03.2018
Засоби багатоваріантного аналізу ефективності алгоритмів поведінки бортової радіотелеметричної системи короткотривалого використання Шкілюк О.П. 01.12.2017
Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу Демидов І.В. 01.12.2017
Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних транспортних мереж Кайдан М.В. 06.10.2017
Методи удосконалення телевізійного сканувального мікроскопа з освітленням досліджуваних мікрооб’єктів в ультрафіолетовому діапазоні Баланюк Ю.В. 06.10.2017
Підвищення ефективності оцінювання надійності радіоелектронної апаратури з урахуванням особливостей дрейфів параметрів і статистики відмов Заярнюк П. М. 02.06.2017
Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах Думич С. С. 02.06.2017
Методи та алгоритми побудови хмаркових сховищ даних на основі розподілених телекомунікаційних систем Струбицький Р. П. 31.03.2017
Дослідження і розроблення нанорозмірних структур на поверхневих плазмонах для пристроїв інфокомунікаційних систем Невінський Д. В. 31.03.2017
Підвищення якості передачі потокового трафіку в мультисервісних мережах Червенець В.В. 24.02.2017
Підвищення якості надання композитних сервісів у мережах із сервісно-орієнтованою архітектурою Шпур О. М. 24.02.2017
Моделі та алгоритми підвищення якості обслуговування у телекомунікаційних програмно-конфігурованих мережах Селюченко М. О. 18.11.2016
Метод підвищення пропускної здатності закритого відеоканалу для відомчих інфокомунікаційних систем Комолов Д. І. 18.11.2016
Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень Фабіровський С. Є. 17.11.2016
Елементи широкосмугових засобів зв’язку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур Вовчук Д. А. 17.11.2016
Підвищення якості сприйняття послуг для абонентів мереж 4G на основі моделі сервісної архітектури LTE Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді 29.06.2016
Моделі для оцінки ризику експлуатації системи радіоуправління безпілотним літальним апаратом Мащак А.В. 05.02.2016
Розроблення завадозахищених систем передавання інформації на основі псевдовипадкових коливань та фрактальних сигналів Політанський Р.Л. 05.02.2016
Розвиток теорії та аналітичних методів підвищення ефективності проектування лінійних пасивних пристроїв для інтегрованих схем надвисокочастотного діапазону Оборжицький В.І. 04.02.2016