Вступ 2018: рейтингові списки

Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Вітюк Анна Валеріївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Карачина Наталія Петрівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
06.10.2017
Статус: 
захищена