Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Управління толінговими операціями на підприємствах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
Кандидата економічних наук
Автор: 
Коць Ірина Ігорівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Мельник О.Г.
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
06.10.2017
Статус: 
захищена