Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Бондаренко Юлія Григорівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович
Спеціальність: 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Дата захисту: 
29.05.2019
Статус: 
подана