Вступ 2019: рейтингові списки
 

Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Вахула Андрій Романович
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович
Спеціальність: 
02.00.03 – органічна хімія
Дата захисту: 
06.05.2019
Статус: 
подана