Вступ 2019: рейтингові списки
 

Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти.

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора хімічних наук
Автор: 
Дончак Володимир Андрійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович
Спеціальність: 
02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту: 
29.03.2018
Статус: 
захищена