Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Піткович Христина Євгенівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович
Спеціальність: 
02.00.03 – органічна хімія
Дата захисту: 
22.10.2018
Статус: 
захищена