Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Паспорт спеціальності 13.00.04

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Група спеціальностей – 13 – педагогічні науки

 

I. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи, засоби, організаційні форми та засоби професійної освіти. Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.

II. Основні напрямки досліджень:

 • Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей.
 • Теоретико-методологічні основи професійної освіти.
 • Порівняльна професійна педагогіка.
 • Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.
 • Теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах.
 • Теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.
 • Теорія та методика професійного навчання дорослого й незайнятого населення.
 • Стандартизація у професійній освіті.
 • Інноваційні процеси у професійній освіті.
 • Післядипломна освіта фахівців.
 • Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти.
 • Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.
 • Науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки.
 • Теорія та методика організації навчально-виробничої, виробничої та навчальної практик у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.
 • Підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти.
 • Педагогічні технології в неперервній професійній освіті.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.

Оновлено 2 years 10 міс тому