Вступ 2019: рейтингові списки
 

XI Всеукраїнська науково-методична конференція "Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті (КМІТО’2018)"

Основні напрями роботи конференції:
– моделювання систем освіти і освітніх середовищ;
– моделювання об’єктів та явищ у навчанні природничо-математичних та соціально-гуманітарних дисциплін;
– теорія та практика STEM-освіти у середній та вищій школі;
– віртуальна, доповнена та комбінована реальність в освіті;
– розвиток, еволюція та конвергенція інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;
– теорія та методика застосування апаратних і програмних засобів інформатизації освіти;
– теоретико-методичні засади створення і розвитку комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища, комп’ютерно-рієнтованих систем і засобів навчання;
– прогностичні дослідження розвитку психолого-педагогічних засад і методів навчання на основі інформаційно-комунікаційних  технологій;
– теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі;
– теоретико-методичні засади розробки методик використання ІКТ у різних галузях освіти. 

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.

Приєднані файлиРозмір
Інформаційний лист600.43 KB
Зразок оформлення тез111.25 KB