Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Технології викладання фахових дисциплін англійської мовою: на кафедрі ЗМД провели тренінг для працівників

4 листопада 2015, 15:25
Кафедра ЗМД Львівської політехніки

Все більшої актуальності в умовах євроінтеграції України набуває викладання фахових дисциплін іноземними мовами, і англійська мова у цьому напрямі є найбільш затребуваною. З огляду на неминучі реформи освітньої галузі адаптація навчального процесу до сучасного міжнародного досвіду викладання в багатонаціональній аудиторії потребує системного професійного підходу викладача. Отже, талановиті, активні викладачі і науковці, які готові розвиватися, мають усі шанси долучитись до світової спільноти освітян у випадку розширення кола дисциплін, викладання яких відбувається англійською мовою. Щоправда, для цього слід освоїти і коректно використовувати інструменти роботи з іншомовною аудиторією.

З урахуванням цієї проблематики кафедрою зовнішньоекономічної та митної діяльності заплановано низку тренінгів та методичних семінарів за тематикою викладання англійської мовою. Перший тренінг відбувся для викладачів та науковців на тему «Технології викладання фахових дисциплін англійською мовою». Доповідачем-тренером виступила старший викладач кафедри ЗМД Катерина Дзюбіна. Під час тренінгу Катериною було використано методики, отримані в процесі навчання за програмою Британської Ради «English Excellence. English as a Medium of instructions» в серпні цього року (докладніше див. матеріал Старший викладач кафедри ЗМД Катерина Дзюбіна пройшла стажування за грантом Британської Ради).

Учасники тренінгу:

  • ознайомились із проблемами та можливостями практичного застосування сучасних підходів до викладання фахових дисциплін іноземною мовою в межах пріоритетів системи вищої освіти на прикладі провідних європейських ВНЗ;
  • опрацювали поняття EMI, ESP, TEFL, L1-student, L2-student;
  • розібралися із практичною реалізацією в межах організування навчального процесу технологій удосконалення EMI-занять для L2-аудиторії, а також чинників формування ефективної EMI-лекції;
  • вивчили засади та принципи використання дискурс-маркерів та різних типів питань;
  • отримали практичні рекомендації щодо розвитку ораторського мистецтва лектора під час викладання іноземною мовою та формування ефективних комунікацій серед студентів з різних країн;
  • долучились до апробації технік викладання фахових дисциплін іноземною мовою тощо.

Учасники заходу виявили велику зацікавленість у запропонованому форматі тренінгу, який охоплював активну взаємодію лектора та аудиторії, розв’язання практичних завдань, групові дискусії, кейс-стаді. Під час спілкування у колі однодумців у ході розв’язання практичних завдань відбувся справжній мозковий бум, обмін практичним досвідом, думками про шляхи розв’язання колізій в організуванні процесів викладання фахових дисциплін англійською мовою, застосування отриманих знань у практичній діяльності викладача.

Резюмуючи проблематику тренінгу, Катерина Дзюбіна відзначила, що достатній рівень володіння термінологією та словниковий запас є далеко не єдиними критеріями формування ефективних комунікацій між викладачем та студентом, які спілкуються іноземною мовою. Мотивування студентів, адаптування першокурсників з інших країн, оцінювання знань, обрання відповідного стилю лекційних та практичних занять, формулювання ефективного візуального супроводу, стимулювання подолання селекційного сприйняття студентами інформації також є надзвичайно важливими та обов’язковими складовими ефективного студентоорієнтованого навчання в сучасній парадигмі вищої освіти.