Вступ 2019: рейтингові списки
 

Соціальна підтримка


Стипендія аспірантам університету призначається у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»

Академічна стипендія аспірантам, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків*** відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме: для аспірантів – 90 відсотків посадового окладу викладача.

Для встановлення стипендії аспірантам першого року навчання необхідно подати: 

  • у відділ докторантури і аспірантури – трудову книжку;
  • у відділ стипендій (кімн. № 8) бухгалтерії університету – довідку про ідентифікаційний код.

Стипендія аспірантам встановлюється з дня зарахування на навчання, але не раніше наступного дня після звільнення з основного місця роботи.

Трудові книжки аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, зберігаються у відділі докторантури і аспірантури весь термін навчання. Копія трудової книжки в разі потреби видається за поданою заявою.

Іногороднім аспірантам, які навчаються з відривом від виробництва, надається місце у гуртожитку університету. Для поселення у гуртожиток аспіранту необхідно подати у відділ докторантури і аспірантури заяву на ім’я проректора з наукової роботи, на підставі якої йому видається скерування для поселення та довідка про навчання в аспірантурі (2 прим.). Вказані документи аспірант подає в дирекцію студмістечка.

Канікули для аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва встановлюється з 1 липня до 31 серпня.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника