Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Директор ЛАДК Михайло Брегін: який досвід щодо реформування коледжів Україна може перейняти у США

11 січня 2019, 09:03
Наталія Шутка, IA ZIK

Яке місце коледжів в американській освіті? Який досвід Україні слід перейняти у процесі реформування? Про це кореспонденту IA ZIK розповів один із учасників делегації, директор Львівського автомобільно-дорожнього коледжу Національного університету «Львівська політехніка» Михайло Брегін.

– Пане Михайле, ви нещодавно перебували з делегацією директорів коледжів у США. Що українській освіті можна і доцільно запозичити у США?

– Так. Упродовж п’яти тижнів делегація керівників коледжів України (16 осіб) на запрошення Державного департаменту США взяли участь у програмі стажування «The Community College Administrator Program» (ССАР-2018). Керівники коледжів змогли ознайомитись з роботою комунальних коледжів штату Флориди – від історії їх розвитку та становлення, до їх ролі і місця в сучасній системі освіти, впливу на розвиток економіки та рівня життя окремої територіальної громади, штату та держави.

Цікаво, що науковці і дослідники США протягом ХХ століття вивели формулу потреби (для економіки США) фахівців з вищою освітою: 1 – 2 – 7. А саме: на одного магістра потрібно два бакалаври та сім випускників коледжів. Або формула: 3 – 7. За чисельністю студентів штату Флорида формула практично підтверджується.

Про подібне співвідношення потреби у фахівцях було озвучено ще у 2008 році на нараді держав – учасниць Копенгагенського процесу у Франції, що у 2020 році сфера зайнятості Європи матиме потребу в кадрах з університетською освітою на 31%, із середнім професійним рівнем – на 50%, з низькою кваліфікацією – 19%. Фактично, і Європа підтверджує ту ж формулу (3 – 7), що і у США.

Для порівняння… отримаємо формулу для України: 7,4 – 2,6.

Виникають питання:

а) чи потрібно сучасній економіці України аж 7,4 бакалаврів і магістрів та чи достатньо 2,6 випускників коледжів та ПТНЗ?

б) чи може теперішній бюджет України витримувати фінансове навантаження з підготовки бакалаврів з вартістю підготовки 37794 грн/рік проти 21945 грн/рік на підготовку молодшого спеціаліста.

– Пане Михайле, якими є першокрокові завдання для української освіти за результатами вивчення досвіду США?.

– Необхідно у відповідності до Закону України «Про освіту» прийняти Закон «Про фахову передвищу освіту», провести аналіз мережі професійно-технічних навчальних закладів та технікумів і коледжів щодо можливості і доступності здобуття на їх базі повної загальної освіти професійного спрямування та здобуття відповідного фаху кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра.

Це вимагає узгодженості та зміни на законодавчому, нормативному та фінансовому рівнях, широкого залучення бізнесу та працедавців до підготовки необхідних спеціалістів, диверсифікації джерел фінансування, державного, регіонального, місцевого рівня, коштів фізичних та юридичних осіб, запровадження методики коли гроші ходять за студентом.

Впровадити систему грантів, стипендій та іншої цільової допомоги студентам коледжів та технікумів. Для подальшого соціально-економічного розвитку України доцільним є підтримати виробничу діяльність коледжів (технікумів) через трансфер освітніх програм, створення, розширення і підвищення ефективності діяльності навчально-науково-виробничих комплексів.

Потрібно докорінно покращити співпрацю системи освіти та мотивацію працедавців та бізнесу, у тому числі і через систему податкових стимулів для жертводавців у освіту, у прогнозуванні перспективної потреби у підготовці фахівців, зокрема, нових спеціальностей, створення необхідних умов для організації навчання, розвитку навчально-методичної та практичної бази, запровадження дуальної освіти…
 

Повний текст матеріалу: Реформування коледжів: Який досвід Україна може перейняти у США