Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Підсумки й завдання: на червневому засіданні Вченої ради Університету йшлося про здобутки та плани на майбутнє

13 липня 2018, 11:16
Ірина Мартин, тижневик «Аудиторія»

На червневому засіданні Вченої ради йшлося про здобутки та плани на майбутнє. Однак на початку – традиційне нагородження студентів, які вибороли призові місця на олімпіадах і в конкурсах, вручення дипломів кандидатів і докторів наук, а також вчених звань доцентів і професорів. Професор ІЕСК Антон Маліновський отримав медаль ім. Ю. Рудавського. Рада представила директора ІНЕМ Є. Кузьміна до нагородження орденом «За заслуги» другого ступеня, а також обрала на посади професорів та доцентів кафедр.

Нове у вступі

Про деякі доповнення та зміни, пов’язані зі вступом до університету випускників коледжів та на окремі спеціальності, розповів відповідальний секретар приймальної комісії Михайло Гончар. Отож, цього року вступники на журналістику вже не складатимуть творчого іспиту, а кандидати до магістратури здаватимуть документи лише у паперовій формі. Нововведення очікують і вступників із дипломом молодшого спеціаліста. На бюджет вони зможуть претендувати лише на перший курс скороченої програми, але за спорідненою спеціальністю, тобто це не стосується перехресного вступу. Претендувати на другий курс за спорідненою спеціальністю випускник коледжу відтепер зможе лише на платну форму.

Працювали. Як саме?

Цього разу основне питання було присвячене роботі Вченої ради впродовж 2017/18 навчального року. Про це прозвітував перший проректор університету Володимир Павлиш. Які ж здобутки ради? 10 засідань, розгляд 25-ти планових і 23-х позапланових питань. Два позачергові врочисті засідання. Найкращі професори Львівської політехніки отримали медаль Ю. Рудавського, а колишній директор НТБ О. Шишка – медаль «За видатні заслуги перед Львівською політехнікою». Вчена рада висунула професора ІХХТ С. Воронова кандидатом у члени-кореспонденти НАН України, підтримала висунення науковців університету та інших наукових установ кандидатами на здобуття премій у галузі освіти, а також науки й техніки.

Основні питання роботи стосувалися життя й діяльності університету, зокрема формування контингенту студентів та аспірантів, акцентування на їхній фундаментальній професійно-практичній підготовці, використанні новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі. Упродовж навчального року багато йшлося про просвітницько-виховну діяльність, розвиток наукових досліджень, участь у міжнародних програмах та ґрантах, виконання комплексної програми підготовки докторів філософії та докторів наук, розвиток академічного підприємництва, інформатизацію та комп’ютеризацію навчального процесу, політику інформаційної безпеки. Вчена рада слухала інформацію про стан і перспективи розвитку двох інститутів – ІНЕМ та ІАПО.

Доповідач також нагадав, що засідателі акцентували увагу на питаннях організування та підвищення ефективності наукових досліджень, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, виконання науково-дослідних робіт, роботі спеціалізованих учених рад захисту дисертацій, затвердження тем докторських і кандидатських, надання рекомендацій до опублікування монографій. Також обговорили питання збереження й розвитку матеріально-технічної бази університету, готовності до нового навчального року, стану охорони праці й пожежної безпеки.

Що стосується обрання за конкурсом на посади професорів і завідувачів кафедр, то більш жорсткі вимоги призвели до скорочення кількості претендентів. Загалом обрано 18 завідувачів кафедр. А до вчених звань представлено 32 науково-педагогічних працівників (6 професорів і 26 доцентів).

Із позапланових питань, які розглянула Вчена рада, – створення нових кафедр та реорганізація старих, відкриття докторантури та аспірантури за новими спеціальностями, організування спеціалізованих учених рад захисту докторських та кандидатських, ліцензування нових спеціальностей.

Володимир Павлиш наголошує, що ефективність роботи Вченої ради значною мірою залежить від роботи 12-ти постійних комісій, які цьогоріч працювали ефективно.

А що запланували?

Насамперед на часі – заходи для підтвердження статусу національного, формування контингенту студентів, які мають здібності і мотивацію здобувати вищу освіту, поліпшення змісту освіти, видання нових підручників і навчальних посібників, впровадження тестових технологій оцінювання якості знань, розвиток наукової діяльності, кадрове поліпшення, розвиток матеріально-технічної бази, модернізація лабораторій.

Прогнозовано, що на найближчих засіданнях ітиметься про готовність матеріально-технічної бази до нового навчального року, розв’язання питань, пов’язаних із науковою роботою, діяльністю спеціалізованих вчених рад. Також відповідні комісії вивчатимуть діяльність ІГДГ, ІППТ, МІОК, а рада робитиме відповідні висновки.