Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Працівники Інституту права та психології Львівської політехніки видали навчальний посібник з ІТ-права

12 вересня 2017, 11:09
Роман Радейко, кафедра АІП Львівської політехніки

У видавництві «Юрінком Інтер» вийшов друком навчальний посібник «Основи ІТ-права» (друге видання).

Співавтори посібника – Тарас Бачинський, к.ю.н., асистент кафедри цивільного права та процесу, ІТ-адвокат, керуючий партнер АО «Бачинський, Коломієць та партнери»; Роман Радейко, к.ю.н., асистент кафедри адміністративного та інформаційного права, Голова ради молодих вчених Інституту права та психології Львівської політехніки. Видання підготовлено на основі на практичного досвіді юридичного супроводу ІТ-компаній в Україні, міжнародної та вітчизняної судової практики і сучасних наукових досліджень.

У посібнику висвітлено такі питання:

 • поняття і структура ІТ-права;
 • юридичні аспекти відкриття ІТ-бізнесу в Україні;
 • законодавче регулювання електронної комерції в Україні;
 • порядок спростування недостовірної інформації в Інтернеті;
 • відповідальність власників веб-сайтів за поширення інформації на їхніх ресурсах;
 • правові проблеми регулювання відносин у соціальних мережах;
 • порядок реєстрації авторських прав на комп’ютерні програми;
 • конфіденційність та способи захисту комерційної таємниці. NDA (договір про нерозголошення);
 • забезпечення права на приватність при використанні інформаційних технологій;
 • захист персональних даних;
 • особливості законодавства США і ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності.

– Актуальність підготовки видань з ІТ-права не викликає сумнівів, а появу посібника «Основи ІТ-права» можна вважати своєчасною відповіддю на виклик часу. Тим більше, що аналогічні практично спрямовані дослідження ІТ-права, присвячені цивільно-правовим і господарсько-правовим аспектам останнього, поки що не з’явилися в обігу у професійній сфері. У тексті містяться відсилки до практики, здійснено ґрунтовний аналіз судових рішень зі спорів, що виникають з ІТ-відносин. Це сприяє відображенню реальної правозостосовної картини в Україні, а також формуванню у студентів розуміння співвідношення теоретичних і практичних аспектів ІТ-права), – зазначає О.І. Харитонова, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права, Національний університет «Одеська юридична академія».

Книгу можна придбати он-лайн на сайті видавництва «Юрінком Інтер» або на Форумі видавців у Львові (на Ярмарку – стенд № 336, Галерея № 027).