Експертні висновки щодо програми «Прикладна лінгвістика» за другим рівнем вищої освіти у Львівській політехніці

19 грудня 2017, 10:15
Кафедра прикладної лінгвістики Львівської політехніки

У період з 11 до 13 грудня 2017 року експертна комісія Міністерства освіти і науки України безпосередньо на місці провела експертне оцінювання щодо акредитації фахівців освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика» зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» у Національному університеті «Львівська політехніка».

Висновок комісії

Національний університет «Львівська політехніка» здійснює підготовку фахівців освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика» зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Здійснення освітньої діяльності відбувається згідно із сучасними освітніми вимогами та в межах чинної ліцензії. Національний університет «Львівська політехніка» має якісну матеріальну базу та висококваліфікований науково-педагогічний колектив, що дає змогу здійснювати підготовку фахівців освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика» зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Документи, які забезпечують правові основи діяльності Університету, що представлені в акредитаційній справі, є достовірними, а їх комплексність та зміст дають змогу отримати повну інформацію про організацію підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика» зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновки складено на підставі інформації, яка отримана експертною комісією шляхом вивчення матеріалів акредитаційної справи та первинних документів.