Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Наука у Львівській політехніці

Основні результати наукової і науково-технічної діяльності за 2017 рік

У 2017 р. науковці університету виконували:

 • 42 науково-дослідні роботи (НДР), які фінансуються за кошти державного бюджету Міністерства освіти і науки України відповідно до тематичного плану наукових досліджень і розробок;
 • дві НДР за державним замовленням;
 • НДР за державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці;
 • дві НДР за грантами Президента України;
 • дві НДР за грантами ДФФД; 251 госпдоговір, з них чотири – міжнародних;
 • 13 міжнародних наукових проектів, колективних грантів;
 • сім наукових проектів, які фінансує університет (п’ять наукових і науково-технічних проектів, дві НДР для молодих учених).

Наукові дослідження проводяться і в межах індивідуальних планів викладачів (кафедральна тематика). У звітному періоді в університеті виконувалися 209 таких НДР, з них 184 НДР –  зареєстровані в УкрІНТЕІ.

У звітному періоді у Львівській політехніці:

 • утворено 12 спеціалізованих вчених рад, з яких дев’ять – для захисту докторських дисертацій та три – для захисту кандидатських дисертацій;
 • захищено (на засіданнях спеціалізованих вчених рад) 17 докторських і 97 кандидатських дисертації.

 Результати НДР (які завершуються у 2017 р. та завершення виконання яких планується у наступних періодах), що виконуються за кошти державного бюджету подано у приєднаному файлі.

Наукові підрозділи Університету:

 • держбюджетні групи при кафедрах;
 • тимчасові творчі колективи;
 • науково-дослідний конструкторський інститут (НДKI EЛBIT);
 • науково-дослідний центр твердотільної електроніки та сенсорів «Кристал»;
 • 66 науково-дослідних лабораторій (НДЛ);  
 • науково-проектна лабораторія;
 • територіальна науково-дослідна лабораторія;
 • вісім галузевих НДЛ;
 • регіональна НДЛ;
 • навчально-наукова лабораторія;
 • дві випробувальні лабораторії;
 • два органи сертифікації;
 • центр технологічної безпеки;
 • спільні науково-дослідні лабораторії з академічними і галузевими установами та підприємствами.

Кадровий склад:

На сьогоднішній день в університеті працюють понад 2000 осіб професорсько-викладацького складу, з яких 356 — доктори наук та більше 1300 — доценти, кандидати наук.

 

Оновлено 1 міс 5 дн тому