Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Вчена рада Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола

Голова Вченої ради

Мороз Олександр Іванович - доктор технічних наук, професор, директор ІСТР 

номер телефону: +38(032) 258-32-18

e-mail: istr.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Чорненька Надія Василівна - к.геогр.н., доцент кафедри туризму 

номер телефону: +38(032) 258-32-12 

Склад вченої ради інституту

 1. Мороз Олександр Іванович (Olexandr Moroz) – д.т.н.,професор, директор ІСТР
 2. Петрушка Ігор Михайлович (Ihor Petrushka) – д.т.н., професор, заступник директора ІСТР, декан повної вищої освіти
 3. Стасевич Сергій Павлович (Serhiy Stasevych) – к.т.н., доцент, заступник директора ІСТР, декан базової вищої освіти
 4. Казимира Ірина Ярославівна (Iryna Kazymyra) – к.т.н., доцент, заступник директора ІСТР з виховної та організаційної роботи
 5. Білецький Михайло Володимирович (Mykhaylo Biletskyy) – заступник директора ІСТР з адміністративно-господарської роботи
 6. Князь Святослав Володимирович (Sviatoslav Kniaz) — д.е.н., професор, зав. кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
 7. Мальований Мирослав Степанович (Myroslav Malovanyy) – д.т.н., професор, зав. кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування
 8. Нагурський Олег Антонович (Oleh Nagurskyi) – д.т.н., професор, зав. кафедри цивільної безпеки;
 9. Теребух Андрій Андрійович (Andriy Terebukh) – д.е.н., професор, зав. кафедри туризму
 10. Бець Мар’яна Тиберіївна (Maryana Bets) – к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
 11. Васійчук Віктор Олексійович (Viktor Vasiichuk) – к.т.н., доцент, доцент кафедри цивільної безпеки;
 12. Політило Роман Володимирович (Roman Politylo) – к.т.н., асистент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
 13. Попович Олена Романівна (Olena Popovych) – к.т.н., доцент, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування
 14. Ступницька Наталія Володимирівна (Nataliia Stupnytska) – к.т.н., доцент, доцент кафедри цивільної безпеки
 15. Чорненька Надія Василівна (Nadiya Chornenka) – к.геогр.н., доцент, доцент кафедри туризму
 16. Слюсар Віра Тарасівна (Vira Sliusar) – к.т.н., голова Ради молодих вчених ІСТР;
 17. Онишкевич Лілія Ігорівна (Liliia Onyshkevych) – студент, голова  колегії та профбюро студентів ІСТР.
Оновлено 3 міс 1 тижд тому