Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальності (шифр і назва)

Перелік конкурсних предметів

Форма навчання
(денна, заочна)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Географія

       3. Історія України

денна

101 Екологія

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Хімія

       3.    Історія України

денна, заочна

183 Технології захисту навколишнього середовища

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Хімія 

       3.    Історія України

денна, заочна

242 Туризм

 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська)

       3.    Географія      

денна, заочна

263 Цивільна безпека

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Фізика                      

       3.    Географія

денна, заочна

 

Другий  (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність

Спеціалізація

Терміни навчання

Форма навчання

101 Екологія

Екологія (освітньо-наукова програма)

2 р.

денна

Екологія та охорона навколишнього середовища

1р. 5м.

денна

Екологічний контроль та аудит

1р. 5м.

денна, заочна

183 Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)

2 р.

денна

Прикладна екологія та збалансоване природокористування

1р. 5м.

денна

242 Туризм

Туризм і рекреація

1р. 5м.

денна, заочна

Міжнародний туризм

1р. 5м.

денна, заочна

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Електронна комерція

1р. 5м.

денна, заочна

Комерційна діяльність та міжнародний трансфер товарів

1р. 5м.

денна, заочна

051 Економіка

Економіка довкілля і природних ресурсів (освітньо-наукова програма)

2 р.

денна

Економіка довкілля і природних ресурсів

1р. 5м.

денна

281 Публічне управління та адміністрування

Менеджмент природоохоронної діяльності (освітньо-наукова програма)

2 р.

денна

Менеджмент природоохоронної діяльності

1р. 5м.

денна

Оновлено 4 міс 3 тижн тому