Вступ 2019: рейтингові списки
 

Інтернаціоналізація

Інтернаціоналізація є одним із пріоритетів розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

На сьогодні, тісні взаємозв’язки налагодженоіз провідними технічними університетами Польщі - Політехніками Варшавською, Вроцлавською, Лодзькою, Шльонською, Краківською, Жешувською, Ченстоховською, Гірничо-металургійною Академією в Кракові. Співпраця в межах цих угод є загальнорегіональною – проводяться Міжнародні конференції, публікуються спільні видання, існує широкий обмін викладачами та студентами. Львівська політехніка стала базою для встановлення тісніших зв'язків між промисловцями України та Польщі.

Розширюються та поглиблюються зв’язки Львівської політехніки з вищими технічними навчальними закладами Німеччини (Технічний університет Ільменау, Вищі технічні школи Цвіккау, Брауншвайга/Вольфенбюттєля, Нюрнберга, Нойбранденбурга), Англії (університети Ковентрі, Шеффілда, Лондона), Франції (університети Страсбурга, Дю-Мен та Сержі-Понтуаз), Австрії (Технічні університети Відня, Грацу) США (університети Міннесоти, Нью-Джерсі, Ренселеєр, Вейнський), Канади (університети МакМастер, Торонто, Ватерлоо, Манітоби, Саскачевана), Швеції (Королівський технічний університет), Японії (університет Судзукі), Тайваню (університет Чао-Тунг). Існує реальна співпраця як на рівні Університету, так і на рівні окремих факультетів та підрозділів з провідними навчальними закладами Росії, Чехії, Словаччини, Угорщини та інших країн Європи.

Одним із пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва є участь викладачів, науковців та студентів у міжнародних проектах та програмах, які фінансує Європейська Комісія, Канадська агенція міжнародного розвитку; Німецька служба академічних обмінів, Агенція міжнародного розвитку США та інші фонди та програми. Успішна реалізація таких проектів не лише дає змогу підвищити кваліфікацію наших співробітників та оновити матеріальну базу, але й спонукає розвиток нових навчальних програм та наукових напрямків, створення нових структурних підрозділів, розроблення та впровадження нових технологій навчання.

З-поміж великих міжнародних освітянських проектів, виконаних у Львівській політехніці, можна відзначити проект «Модернізація та вдосконалення викладання англійської та німецької мов» за програмою Темпус; Українсько-Канадський проект «Реформування соціальних служб», спонсорований Канадською агенцією міжнародного розвитку у співпраці із Манітобським університетом (Канада); проект за програмою Темпус «Національний центр інноваційних технологій у навчанні»; «Активізація трикутника знань шляхом створення Інноваційних офісів в українських вищих навчальних закладах», координатором якого був Університет Аліканте (Іспанія).

Велику увагу також надають участі співробітників Львівської політехніки в міжнародних конкурсах індивідуальних проектів. Наші провідні науковці регулярно отримують гранти програми Фулбрайта, DAAD, НАТО, Австрійської служби академічних обмінів, Королеви Ядвіги тощо.

Для розширення спектру та підвищення якості виконання міжнародних проектів Львівська політехніка бере активну участь у роботі міжнародних університетських та студентських асоціацій - Європейській асоціації університетів, Асоціації університетів Карпатського регіону, Альянсі університетів за демократію, Міжнародній асоціації обміну студентами дляосвоєння технічного досвіду ІAESTE та інші.

Особливо активно розвивається міжнародне студентське співробітництво. За сприяння адміністрації університету органами студентського самоврядування встановлені дво- та- багатосторонні навчальні, культурні та спортивні зв'язки ізстудентами Польщі, Росії, Німеччини, Франції та інших країн. Львівська політехніка першою серед університетів України стала членом та створила локальний осередок міжнародної Європейської ради студентів технічних університетів (Board of European Students of Technology), в межах якої організовуються ярмарки кар’єри, школи-семінари, тренінги; обміни спортивними командами та колективами художньої самодіяльності. Аналогічна співпраця здійснюється німецькою студентською асоціацією технічних спеціальностей Bonding, польською молодіжною організацією «Parlament studentow Rzeczy Pospolitej Polski» та іншими молодіжними та студентськими організаціями за інтересами.

Не можна забувати і про важливу сферу розвитку міжнародної співпраці та інтернаціоналізації, якою є навчання іноземних студентів та аспірантів у Львівській політехніці. На сьогоднішній понад 300 іноземних громадян навчаються на контрактній основі та за міжнародними угодами. Більшість таких студентів представляють країни СНД (Росія, Білорусь, Казахстан, Молдова), країни Європи (Польща, Греція), країни Африки (Марокко, Туніс) та  Близького Сходу (Ліван, Палестина, Йорданія).