Вступ 2018: рейтингові списки

Навчальний процес кафедри

На сьогоднішній день кафедра історії держава і права за чисельністю особового складу є однією з найменших кафедр в ІНПП.

Ми здійснюємо підготовку бакалаврів за напрямом «Правознавство»; спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Правознавство».

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра для напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»:

  • Історія держави і права України;
  • Історія держави і права зарубіжних країн;
  • Історія вчень про державу і право;
  • Основи Римського приватного права;
  • Правові засади спілкування з органами влади;
  • Логіка.

Кафедрою розроблені спецкурси, які викладаються студентам – спеціалістам та магістрам спеціальностей 7.0304101 та 8.03040201 «Правознавство». Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра для цих спеціальностей:

  • Доктрина українського конституціоналізму;
  • Особливості діяльності Європейського суду з прав людини.

Також кафедра забезпечує викладання дисциплін для різних напрямів підготовки в інших інститутах Національного університету «Львівська політехніка», зокрема: «Правове забезпечення професійної діяльності» та «Правова охорона та захист власності».

Оновлено 3 міс 2 дн тому