Вступ 2019: рейтингові списки
 

Навчальний процес кафедри

На сьогоднішній день кафедра історії держава і права за чисельністю професорсько-викладацького складу є однією з найменших кафедр в ІНПП. Здійснюємо підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальністю 081 «Право»; здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра:

 • Історія вчень про державу і право;
 • Історія держави і права зарубіжних країн;
 • Історія держави і права України;
 • Логіка;
 • Основи Римського приватного права;
 • Правова охорона та захист власності;
 • Правове забезпечення професійної діяльності;
 • Правові засади спілкування з органами влади;
 • Європейський суд з прав людини: практика діяльності.

Кафедрою розроблені спецкурси, які викладаються студентам – магістрам. Перелік дисциплін для них:

 • Доктрина українського конституціоналізму;
 • Історія адвокатури;
 • Історія нотаріату.

Кафедрою розроблені та викладаються для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії:

 • Сучасні концепції права (спеціальності 081 «Право»);
 • Риторика (спеціальності 081 «Право» та для здобувачів  інших інститутів Університету).

Також кафедра забезпечує викладання дисциплін для різних напрямів підготовки в інших інститутах Національного університету «Львівська політехніка»: «Правове забезпечення професійної діяльності»,  «Правова охорона та захист власності», «Правові засади спілкування з органами влади», «Міжнародні системи захисту прав людини» та «Європейські стандарти захисту прав людини».

Оновлено 10 міс 1 тижд тому