Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Історія кафедри історії держави і права

Кафедру історії держави і права (далі – ІДП) створено у 2011 році, одночасно зі створенням Інституту права і психології в складі Національного університету «Львівська політехніка». Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор В. С. Макарчук.

Викладачі кафедри ІДП здійснюють викладання дисциплін для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» спеціальності 081 «Право», для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право», а також правових дисциплін в інших інститутах Національного університету «Львівська політехніка».

На кафедрі також здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У  2013 р. асистент кафедри Цебенко Соломія Богданівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 на тему «Права людини у сучасних доктринах православ’я у світлі міжнародних стандартів (загальнотеоретична характеристика)».

У 2017 р. асистент кафедри Андрусяк Ірина Павлівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 на тему «Ідея ґендерної рівності в українській правовій думці другої половини XIX ст.».

Над дисертаціями на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук працюють асистент Сорочкін Олег Вікторович та асистент Беліченко Олександра Валентинівна; на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – доцент Терлюк Іван Ярославович.

За кафедральною тематикою наукових досліджень 2012 р. започатковано проведення щорічних Всеукраїнських наукових інтернет-конференцій з публікацією матеріалів окремими збірниками. Станом на листопад 2017 р. проведено шість конференцій та опубліковано 6 збірників:

  • «Правове регулювання міжнаціональних відносин в Україні: історія і сучасність» (2012);
  • «Конституціоналізм в Україні: ідеї, концепції, доктрини (історія і сучасність)» (2013);
  • «Політико-правова ідеологія українського національного державотворення» (2014);
  • «Держава в умовах надзвичайного, воєнного стану та/чи військової окупації: історія і сучасність (правові аспекти)» (2015);
  • «Правове регулювання переміщень населення (міграції, депортації, трансфери, проблеми біженців тощо): історія і сучасність» (2016);
  • «Правові аспекти організації місцевої влади й самоврядування в Україні: історія і сучасність. На вшанування пам'яті проф. Юрія Панейка» (2017);
  • «Судова влада в Україні та інших державах»:  історія і сучасність (аспекти права) (2018).

 

Оновлено 8 міс 12 год тому