Вступ 2019: рейтингові списки
 

Про нас

Маючи значний науковий та навчально-методичний потенціал, кафедра на належному рівні готує висококваліфікованих фахівців та проводить актуальні наукові дослідження, вносячи вагомий вклад у розвиток економіки України.

Кафедра економіки підприємства та інвестицій здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” за освітньо-професійними (ОПП) та освітньо-науковою (ОНП) програмою

  • фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за ОПП «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”;
  • фахівців освітньо-кваліфікаційних рівня магістр за ОПП «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”;
  • фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за ОПП «Економіка та управління будівництвом» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”.
  • фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за ОНП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”

Термін підготовки: бакалавр — 240 кредитів ЄКТС; (4 роки); магістр (за ОПП «Економіка підприємства» і ОПП «Економіка та управління будівництвом») — 90 кредитів ЄКТС; (1,5 роки), магістр (за ОНП «Економіка») — 120 кредитів ЄКТС; (2 роки).

Також на базі Інституту післядипломної освіти кафедра здійснює перепідготовку фахівців за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства». Термін навчання — 2,5 роки.

 

 

Оновлено 1 міс 3 тижн тому