Про нас

Маючи значний науковий та навчально-методичний потенціал, кафедра на належному рівні готує висококваліфікованих фахівців та проводить актуальні наукові дослідження, вносячи вагомий вклад у розвиток економіки України.

Кафедра економіки підприємства та інвестицій здійснює підготовку:

  • фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»;
  • фахівців освітньо-кваліфікаційних рівня спеціаліст за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства»;
  • фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства».

Підготовка магістрів здійснюється за такими магістерськими програмами:

  • економіка підприємства;
  • економічний розвиток підприємства;
  • економіка для бізнесу.

Термін підготовки: бакалавр — 4 роки; с спеціаліст — 1 рік, магістр — 1,5 роки.

Також на базі Інституту післядипломної освіти кафедра здійснює перепідготовку фахівців за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства». Термін навчання — 2,5 роки.

З 2016 року кафедра економіки підприємства та інвестицій здійснює підготовку фахівців:

  • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (кваліфікація: бакалавр з економіки);
  • другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (кваліфікація: магістр з економіки за спеціалізацією економіка підприємства).

Підготовка магістрів здійснюється за такими магістерськими програмами: економіка підприємства; економічний розвиток підприємства; економіка для бізнесу. Термін підготовки: бакалавр — 4 роки; магістр — 1,5 роки.

 

Оновлено 2 тижн 6 дн тому