Вступ 2019: рейтингові списки
 

Наукова діяльність кафедри економіки підприємства та інвестицій

Науковий керівник науково-дослідних робіт кафедри – завідувач кафедри, професор Козик В.В.

Кафедра Економіки підприємства та інвестицій в Google Scholar

Дисертації захищені працівниками кафедри

Лише за останні роки виконані та впроваджені у виробництво результати наукових досліджень:

 • «Методологія перетворення результатів науково-дослідної роботи в інноваційний продукт»;
 • обґрунтування інноваційного проекту «Методи та геоінформаційні технології дистанційного моніторингу природних ресурсів України»,
 • науково-дослідна робота «Розробка системи управління витратами та положення про збалансовану систему економічних і фінансових показників діяльності структурних підрозділів ВАТ «Конвеєр»,
 • здобуто грант Львівської політехніки для молодих вчених (тема: «Формування систем оцінювальних показників інноваційної діяльності вітчизняних підприємств для центрів трансферу технологій») тощо.

На кафедрі діє аспірантура.

Результати наукових досліджень кафедри відображені у сотнях наукових статей та десятках  монографій, 4 докторських та понад  40 кандидатських дисертацій, захищених її працівниками.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за такими напрямками:

- Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку господарських структур, галузей і регіонів (ДР: 0118U001536, керівник - проф. Козик В. В.)

- Економічна діагностика підприємств, галузей та регіонів у процесі забезпечення їх сталого розвитку (ДР: 0118U001538, керівник - доц. Селюченко Н. Є.)

- Теоретичні та прикладні засади трансферу технологій у системах стратегічного розвитку суб'єктів господарювання (ДР: 0118U001537, керівник - доц. Мрихіна О. Б.)

- Формування та використання економічного потенціалу підприємств, галузей, регіону (ДР: 0118U001539, керівник - доц. Ємельянов О. Ю.)

Міжнародна наукова співпраця кафедри

1.       Кафедра економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» працює в рамках міжнародної співпраці з вченими та науковцями  економічного факультету університету Матея Бела  в місті Банська Бистриця (Словаччина).

          Ведуться переговори щодо підписання угоди між університетами, можливість навчання студентів за подвійними дипломами, академічна мобільність (стажування) викладачів і студентів.  

          Інформацію про економічний факультет університету Матея Бела  можна знайти тут

 

ДОКТОРИ НАУК КАФЕДРИ

1. Скворцов Ігор Борисович

Кандидатська дисертаційна робота: “Оптимізація інвестиційного процесу в капітальному будівництві” – 1987 р.

Докторська дисертаційна робота: “Економічне оцінювання і управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства: теорія, методологія, механізми” – 2008 р.

Стаж роботи:

1980 р. – дотепер – працює на кафедрі на посадах асистента, доцента, професора.

 

2. Стадницький Юрій Іванович

Кандидатська дисертаційна робота: “Ефективність заміни металевих труб пластмасовими” – 1990 р.

Докторська дисертаційна робота: “Економічні основи управління оздоровленням довкілля” – 2001 р.

Стаж роботи:

1984 – 2006 рр. – працював на кафедрі на посадах стажиста, асистента, доцента, професора.

2008 – 2016 рр. - проректор Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;

2016 р. - старший науковий співробітник сектору проблем транскордонного співробітництва відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”;

професор надзвичайний Politechnika Swietokrzyska w Kielcach та професор звичайний Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystyki і Nauk Spolecznych w Kielcach (Польща);

 

Кафедра економіки підприємства та інвестицій активно проводить науково-практичні конференції.

23-25 травня 2019 р. кафедрою економіки підприємства та інвестицій разом з бізнес-інноваційним центром «Tech Startup School» було проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію "Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури" за участю Kanzlei Dr. Schenk – Steuerberatung – Certified Tax Advisor» (м. Остгайм, Німеччина), Kingston university London (м. Лондон, Велика Британія), University of Vienna (м. Відень, Австрія), Univerzita Komenského v Bratislave (м. Братислава, Чехія), Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана (м. Київ), Національного авіаційного університету (м. Київ), Національного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків), Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків). Метою конференції було об'єднання зусиль успішних підприємців і креативних науковців для формування сучасної інноваційної інфраструктури.

18–19 травня 2017 р., до 200-ліття Національного університету “Львівська політехніка” кафедрою економіки підприємства та інвестицій було проведено ІV Міжнародну науково-практичну конференцію присвячену проблемам формування та розвитку інноваційної інфраструктури, за участю представників  Matey Bel University in Banska Bystrica (Словаччина) , Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (Польща), New Horizons Relocation LtdBritish Council accredited agency (Велика Британія), Ukrainian Women Organization of O. Basarab (Канада), ІТ компанія SoftServe (Україна), Інституту регіональних досліджень НАН України, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Київського національного економічного університету, Фінансового порталу ІНВЕСТИЦІЇ орг. та інших, із загальною кількістю понад 500 учасників. На конференції були представлені дослідження щодо  вирішення проблем розвитку інноваційного середовища та використання міжнародного досвіду і співпраці у розвитку інноваційної інфраструктури, були проведені дискусії щодо вимог, реалій та можливостей інноваційної інфраструктури на національному та регіональних рівнях, обговорювались проблеми формування конкурентного фахівця для постіндустріальної економіки. За результатами проведеної конференції науковцями було окреслено ефективні способи та шляхи вирішення досліджуваних проблем.

 

Кафедра економіки підприємства та інвестицій активно проводить студентські науково-технічні конференції.

Зокрема, у 2016-2018 рр. кафедра провела три студентські конференції всеукраїнського рівня:

І Всеукраїнську СНПК «Розвиток підприємства в умовах євроінтеграції: проблеми та рішення очима студентів» ( квітень 2016 р.);

ІІ Всеукраїнську СНПК «Сучасна економічна освіта очима студентів» (березень 2017 р.);

ІІІ Всеукраїнську СНПК «Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях» (квітень 2018 р.).

Загалом у конференціях прийняли участь понад  400 студентів з 30 ВНЗ України.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТАМИ  МІЖНАРОЖНИХ ПРОЕКТІВ

1. Співпраця із міжнародною  організацією   Enactus

 • підписання меморандуму про співпрацю і залучення студентів політехніки до міжнародного руху;
 • формування студентської команди політехніки для участі у всеукраїнському чемпіонаті економічно-соціально-екологічних проектів;
 • вихід у півфінал Всеукраїнського конкурсу у 2015 році у такому складі: Окіпна Ярина, Михальчишин Юлія, Тиркус Ярина, Павлічко Юрій, Войтів Маркіян   Наставник команди: к.е.н. Панченко А.В.

2. Участь студентів у міжнародній програмі  Global Management Challenge

 • участь студентів політехніки у Всеукраїнському  чемпіонаті із стратегічного менеджменту Global Management Challenge;
 • навчання студентів навикам стратегічного планування;
 • організація тренінгів на тему: самореалізації студента.

3. Вихід у фінал Всеукраїнського конкурсі «SMART START» що проводився Міжнародною організацією TNS Бондаренко Оленою, яка  провела маркетингове дослідження на тему: «Обґрунтування необхідності відновлення лижної траси у м. Львові» і стала фіналісткою (науковий керівник к.е.н., доцент Панченко А.В.)

РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПРОЕКТІВ

1. Співпраця з Львівською міською радою

 1. участь студентів політехніки у проекті Львівської міської ради  «Профорієнтація: допомога школам»
 2. участь студентів політехніки у проекті Львівської міської ради  «Lviv Young Project»;
 3. програма стажування студентів у Львівській міській раді.

2. Участь у конкурсах Української біржі

 1. безкоштовне навчання студентів політехніки та надання на пільгових умовах можливості реєстрації і торгів на біржі;
 2. участь студентів політехніки протягом 2011-2015 років у Всеукраїнському  чемпіонаті «Біржова універсіада».

3. Участь студентів у стипендіальній  програмі Фонду Віктора Пінчука «Завтра UA»

 • проведення студентами наукових досліджень та написання наукових публікацій з метою участі у стипендіальній програмі «Завтра юа».
 • до Другого туру Конкурсу увійшли роботи:

Шаховал Ольги «Реалізація соціального проекту «Знайди себе - зміни майбутнє країни» (науковий консультант доцент к.е.н. Панченко А.В.); 

Думича Ігоря «Врахування інтересів студентів для підвищення якості навчання» (науковий консультант доцент, к.е.н. Панченко А.В.);

Мелець Марти «Підвищення спортивної культури серед молоді» (науковий консультант доцент, к.е.н. Панченко А.В.);

Гереги Ярини «Дослідження процесів злиття і поглинання на ринку України» (науковий консультант доцент, к.е.н. Панченко А.В.)

4. Реалізація міського соціально-екологічного проекту викладачами і студентами кафедри «Львівським озерам жити»

Робоча група складалась з таких студентів: Меда Наталя, Василь,     Прокоп Олеся,  Броварник Ліля, Мостова Люба, Чмиленко Таня, Чех Христина, Яковина Оксана, Батожний Леонід; Керівники проекту: к.е.н. Жураковська Маряна, к.е.н. Панченко Анна

 

НАШІ СТУДЕНТИ ПРИЗЕРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

зі спеціальності «Економіка підприємства»

1. Магістерська робота Дицьо Ірини Семенівни на тему: «Обґрунтування напрямів трансформації підприємства» (науковий керівник к.е.н. Панченко А.В.) - диплом третього ступеня

2. Дипломна робота  Шмідта Роман Романович на тему: «Управління витратами підприємства «Корпорації Енергоресурс-Інвест» (науковий керівник к.е.н. Панченко А.В.) - диплом першого ступеня

3. Дипломна робота Бас Катерини Василівни на тему: «Механізми фінансування науково-технологічних парків міжнародними інститутами інвестиційної діяльності» (науковий керівник к.е.н. Данилович Т.Б.) - диплом третього ступеня

4. Магістерська робота Крисюк Ольги Олегівни на тему: «Обґрунтування програми енергозбереження ДП «Калуська ТЕЦ» (науковий керівник - професор Козик В.В.). – диплом другого ступеня

5. Дипломна робота Окіпної Любові Володимирівни на тему: «Шляхи підвищення  конкурентоспроможності ПАТ «Львівська кондитерська фірма «Світоч» (науковий керівник к.е.н., доцент Панченко А.В.) -  диплом другого ступеня

6. Бакалаврська робота Ряскової Олени Олександрівни на тему: Формування бізнес-моделі стартап-проекту (науковий керівник к.е.н., доцент Панченко А.В.) -  диплом першого ступеня

7. Бакалаврська робота Бондаренко Валентини Вікторівни на тему: «Економічні результати системних трансформацій бізнесу підприємства-монополіста» (науковий керівник: старший викладач Тимчишин Ірина Євгенівна) – диплом третього ступеня

8. Магістерська робота Лущанець Марії Богданівни на тему: Удосконалення системи управління витратами підприємства у системі цільового управління підприємством (науковий керівник: к.е.н., доцент Воробець Степан Йосипович)

 

НАШІ СТУДЕНТИ ПРИЗЕРИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСІВ НАУКОВИХ РОБІТ

 

1. Рудь Андрій Леонтійовичдиплом другого ступеня (науковий керівник ст. викладач Тимчишин І.Є.)

2. Ряскова Олена Олександрівнадиплом першого ступеня (науковий керівник к.е.н., доц. Панченко А.В.)

Оновлено 1 міс 3 тижн тому