Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2014 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
3.186.00.00 Видавництво та поліграфія (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2019
3.191.00.00 Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут архітектури 2019
3.192.00.00 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут будівництва та інженерії довкілля 2019
3.193.00.00 Геодезія та землеустрій (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут геодезії 2019
3.226.00.00 Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут хімії та хімічних технологій 2019
3.261.00.00 Пожежна безпека (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут будівництва та інженерії довкілля 2019
3.275.03.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут інженерної механіки та транспорту 2019
3.275.03.04 Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут інженерної механіки та транспорту 2019
3.281.00.00 Публічне управління та адміністрування (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут адміністрування та післядипломної освіти 2019
3.291.00.02 Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2019
3.292.00.00 Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут економіки і менеджменту 2019
6.015.00.23 Професійна освіта (Облік і оподаткування) денна бакалавр Інститут права, психології та іноваційної освіти 2019
6.015.01.01 Професійна освіта (Будівництво) денна бакалавр Інститут права, психології та іноваційної освіти 2019
6.015.01.01 Професійна освіта (Будівництво) заочна бакалавр Інститут права, психології та іноваційної освіти 2019
6.015.10.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) денна бакалавр Інститут права, психології та іноваційної освіти 2019