Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2012 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
015 Професійна освіта денна бакалавр Інститут права та психології 2017
022 Дизайн денна бакалавр Інститут архітектури 2017
022 Дизайн заочна бакалавр Інститут архітектури 2017
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація денна бакалавр Інститут архітектури 2017
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація заочна бакалавр Інститут архітектури 2017
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2017
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство заочна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2017
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа заочна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2017
035 Філологія денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2017
035 Філологія заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2017
051 Економіка денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2017
051 Економіка заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2017
051 Економіка заочна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2017
053 Психологія денна бакалавр Інститут права та психології 2017
053 Психологія заочна бакалавр Інститут права та психології 2017